ATM

Në ATM-të e BKT-së ju mund të përdorni çdo kartë e cila ka logon e VISA ose MasterCard pavarsisht nga banka e cila e ka lëshuar këtë kartë.
ATM-të e BKT-së operojnë 24 orë në ditë. Nëse nuk jeni i pajisur me një kartë Debiti ose Krediti nga BKT mund të bëni kërkesë në varësi të tipit të kartës që ju nevojitet nëpërmjet BKT Dega Internet, BKT ATM network ose në Degën më të afërt.