Komiteti i Auditit

Hysen Çela- Drejtor i Komitetit të Auditimit


Prof. As. Dr. Çela, i cili është diplomuar si Ekonomist në Fakultetin e Ekonomisë së Universitetit të Tiranës, ku ka kryer edhe studimet MBA dhe doktoraturën, ka një eksperiencë  të gjatë në fushën e kontabilitetit dhe finances. Ai ka punuar për shumë institucione publike, kopmani private si dhe OJF lokale dhe ndërkombëtare. Z. Çela, i cili aktualisht është lector në Fakultetin e Ekonomisë së Universitetit të Tiranës, anëtar i IEKA dhe IKM si dhe trajnues kombëtar për IFRS dhe NAS, iu bashkua BKT-së si Drejtor i Komitetit të Auditimit në vitin 2001. Ai është autor i shumë artikujve dhe studimeve të publikura si Brenda ashtu edhe jashtë vendit.

 

 

Yusuf Karadağ- Anëtar i Komitetit të Auditimit


Z. Karadağ, i cili është diplomuar në Universitetin e Bosforit në degën Shkenca Politike dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare, ka një experience të gjatë në sektorin bankar. Ai e ka filluar karrierën e vet si Auditor në Demirbank në gusht 1997 dhe më pas në dhjetor 2001 ka vazhduar në HSBC si Senior Auditor, ku në qershor 2005 është promovuar si Drejtues i Njësisë së Kontrollit të Riskut për Sigurinë dhe Mashtrimet.  Z. Karadağ iu bashkua Aktifbank më dhjetor 2007 si Drejtues i Njësisë së Kontrollit të Brendshëm dhe Pajtueshmërisë, ku në prill 2012 u promovua në Drejtor i Grupit të Sistemeve të Brendshme.. 


 

 

Ahmet Yıldırım- Anëtar i Komitetit të Auditimit


Ahmet Yıldırım është diplomuar nga Universiteti i Stambollit, për Ekonomiks në vitin 1991. Fillon karrierën e tij në Yapi Kredi Bank si stazhier e pas mbajtjes së disa detyrave në këtë bankë, Ahmet Yıldırım emërohet Zëvendës President i Departamentit të Thesarit në vitin 1999 për të vazhduar më tej si Drejtor i Përgjithshëm dhe Anëtar i Bordit në Yapi Kredi Gjermani. Pas kthimit të tij në Stamboll në vitin 2006, Ahmet Yıldırım, emërohet  Drejtor i Përgjithshëm dhe Anëtar i Bordit në Yapi Kredi Yatirim si dhe gjithashtu Anëtar i Bordit në disa kompani të grupeve të ndryshme. Më pas Z. Yıldırım vazhdon karrierën e tij si Drejtor i Përgjithshëm dhe Anëtar i Bordit në Alternatif Securities.  Aktualisht Ahmet Yıldırım ushtron detyrën e Anëtarit të Bordit dhe Presidentit të  Planifikimit Strategjik dhe të Çështjeve Financiare në Grupin Çalık.