E-banking Biznes

 

Bizneset mund të regjistrohen dhe përdorin direkt në Degën Internet për Biznese e cila gjëndet e disponueshme në faqen zyrtare të BKT-së.


Shërbimi i Bankingut on-line ofron: