Moti
  • Tiranë
    27/12
  • Durrës
    26/16
  • Shkodër
    24/11
Të reja mbi BKT

JCR Eurasia Rating rivlerëson BKT për të njëmbëdhjetën here rradhazi...

Mbi BKT
  Kursi i Këmbimit   Blerje
  Shitje
  EUR / LEK    

120.90

 

121.70

  USD / LEK

108.60

110.80

  GBP / LEK

134.35

139.65

  CHF / LEK

108.50

112.75

     TL / LEK

  17.99

  20.67

  CAD / LEK

  81.15

  84.30

  AUD / LEK

  73.15

  76.05

  EUR / USD

1.0848

1.1269