Moti
  • Tiranë
    23/6
  • Durrës
    22/11
  • Shkodër
    21/7
Të reja mbi BKT

JCR Eurasia Rating rivlerëson BKT me AAA (Alb) për të dhjetën herë radha...

Mbi BKT
  Kursi i Këmbimit   Blerje   Shitje
  EUR/LEK    

124.20

 

124.90

  USD/LEK

109.50

111.50
  GBP/LEK

140.80

145.75

  CHF/LEK

107.65

111.45

     TL/LEK

  18.83

  21.54

  CAD/LEK

  82.05

  84.95

  AUD/LEK

  78.20

  81.00

  EUR/USD

1.1079

1.1465