Moti
  • Tiranë
    15/4
  • Durrës
    14/6
  • Shkodër
    9/3
Të reja mbi BKT

JCR Eurasia Rating rivlerëson BKT me AAA (Alb) për të dhjetën herë radha...

Mbi BKT
  Kursi i Këmbimit   Blerje   Shitje
  EUR/LEK    

124.40

 

125.10

  USD/LEK

108.80

110.80
  GBP/LEK

139.65

144.60

  CHF/LEK

108.20

112.00

     TL/LEK

  19.23

  22.00

  CAD/LEK

  80.90

  83.75

  AUD/LEK

  76.95

  79.65

  EUR/USD

1.1167

1.1555