Moti
  • Tiranë
    26/12
  • Durrës
    24/15
  • Shkodër
    21/11
Të reja mbi BKT

JCR Eurasia Rating rivlerëson BKT me AAA (Alb) për të dhjetën herë radha...

Mbi BKT
  Kursi i Këmbimit   Blerje   Shitje
  EUR/LEK    

124.60

 

125.30

  USD/LEK

107.80

109.80
  GBP/LEK

139.60

144.50

  CHF/LEK

107.40

111.15

     TL/LEK

  18.03

  20.62

  CAD/LEK

  81.70

  84.60

  AUD/LEK

  76.35

  79.05

  EUR/USD 1.1287

1.1680