Moti
  • Tiranë
    37/23
  • Durrës
    32/24
  • Shkodër
    33/21
Të reja mbi BKT

JCR Eurasia Rating rivlerëson BKT me AAA (Alb) për të dhjetën herë radha...

Mbi BKT
  Kursi i Këmbimit   Blerje   Shitje
  EUR/LEK    

125.15

 

125.85

  USD/LEK

109.00

111.00
  GBP/LEK 137.60 142.45
  CHF/LEK

108.75

112.60

     TL/LEK

 10.62

 24.43

  CAD/LEK

 82.55

 85.45

  AUD/LEK

 78.70

 81.50

  EUR/USD

1.1214

1.1604