Moti
  • Tiranë
    33/19
  • Durrës
    32/23
  • Shkodër
    32/19
Të reja mbi BKT

Tiranë, Shqipëri (05 Prill, 2018) – Banka Kombëtare Tregtare (BKT), iu bashk...

Mbi BKT
  Kursi i Këmbimit   Blerje   Shitje
  EUR/LEK    

125.70

 

126.60

  USD/LEK

107.80

110.20

  GBP/LEK

140.60

146.65

  CHF/LEK

107.35

112.00

     TL/LEK

 22.51

 23.48
  CAD/LEK

 80.20

 83.70

  AUD/LEK

 78.70

 82.10

  EUR/USD

1.1337

1.1821