Moti
  • Tiranë
    28/13
  • Durrës
    26/16
  • Shkodër
    26/13
Të reja mbi BKT

Tiranë, Shqipëri (05 Prill, 2018) – Banka Kombëtare Tregtare (BKT), iu bashk...

Mbi BKT
  Kursi i Këmbimit   Blerje   Shitje
  EUR/LEK    

128.90

 

129.60

  USD/LEK

104.50

105.50

  GBP/LEK

146.60

148.90

  CHF/LEK

107.05

108.75
     TL/LEK

 25.77

 26.17
  CAD/LEK

 82.35

 83.70

  AUD/LEK

 80.20

 81.50

  EUR/USD

1.2250

1.2361