Moti
  • Tiranë
    26/16
  • Durrës
    24/17
  • Shkodër
    23/14
Të reja mbi BKT

Banka Kombetare Tregtare, informon klientët e saj, individ dhe përfaqësuesit ligjo...

Mbi BKT
  Kursi i Këmbimit   Blerje   Shitje
  EUR/LEK    

122.30

 

123.10

  USD/LEK

108.80

111.00

  GBP/LEK

137.35

142.75

  CHF/LEK

106.65

110.80

     TL/LEK

  16.98

  19.50

  CAD/LEK

  80.00

  83.15

  AUD/LEK

  74.10

  77.05

  EUR/USD

1.0952

1.1376