Moti
  • Tiranë
    26/7
  • Durrës
    23/10
  • Shkodër
    22/7
Të reja mbi BKT

Banka Kombetare Tregtare, informon klientët e saj, individ dhe përfaqësuesit ligjo...

Mbi BKT
  Kursi i Këmbimit   Blerje   Shitje
  EUR/LEK    

124.80

 

125.60

  USD/LEK

109.15

111.45

  GBP/LEK

141.45

147.00

  CHF/LEK

108.95

113.25

     TL/LEK

  18.84

  21.63

  CAD/LEK

  80.90

  84.10

  AUD/LEK

  76.85

  79.90

  EUR/USD

1.1143

1.1574