Bono thesari/Obligacione

Bonot e Thesarit dhe obligacionet janë instrumente te indeksuara. Ndryshimi kryesor është që Bonot e Thesarit kanë maturitet për më pak se një vit, ndërsa obligacionet kanë maturitet për më tepër se një vit. Nëse keni bono thesari dhe obligacione të qeverisë, si pagesa e principalit, ashtu edhe ajo e interesave është e garantuar nëse ato mbahen deri në maturitetin e tyre.

Veçoritë

Taksat

Për të aplikuar

Për informacione të mëtejshme ju lutem telefononi ne Departamentin e Thesarit me nr 04 2 281 499.