Degët në Rrethe

Dega Durrës

Adresa

Kontakti

Orari i degës

Rr. "Skënderbej", Lagjia nr. 3
Durrës – Shqipëri

Tel:  +355 52 220061
Fax: +355 52 220062
E-mail: info@bkt.com.al

E hënë– E premte

08:30 – 15:00

Dega Elbasan

Adresa

Kontakti

Orari i degës

Lagjia" 29 Nëntori", Rr "11 Nëntori"
Elbasan – Shqipëri

Tel:  +355 54 253381 /241183
Fax: +355 54 252073
E-mail: info@bkt.com.al

 

E hënë – E premte

08:30 – 15:00

 

Dega Rinia

Adresa

Kontakti

Orari i degës

Kongresi i Elbasanit,
Rr. "Rinia", pranë teatrit Skampa
Elbasan – Shqipëri

Tel:  +355 54 240270/241401
Fax: +355 54 240866
E-mail: info@bkt.com.al

E hënë – E premte

08:30 – 15:00

Dega Korçë

Adresa

Kontakti

Orari i degës

Rr. "Midhi Kostani" Lagjia nr. 9
Korçë – Shqipëri

Tel:  +355 82 251916/7/8
Fax: +355 82 253172
E-mail: info@bkt.com.al

E hënë – E premte

08:30 – 15:00 

Dega Lushnje

Adresa

Kontakti

Orari i degës

Lagjia "Skënder Libohova"
Lushnje – Shqipëri

Tel:  +355 352 24572/4
Fax: +355 352 22024
E-mail: info@bkt.com.al

 

E hënë – E premte

08:30 – 15:00 

 

Dega Vlorë 

Adresa

Kontakti

Orari i degës

Bulevardi "Sheshi Flamurit"
Vlorë – Shqipëri

Tel:  +355 33 222090/5015
Fax: +355 33 225015
E-mail: info@bkt.com.al

 

E hënë – E premte

08:30 – 15:00 

 

 

Dega Pavarësia

Adresa

Kontakti

Orari i degës

Lagjia Pavarësia, Rr. nr1

Kompleksi "Valona Konstruksion"
Vlorë – Shqipëri

Tel:  +355 33 238368
Fax: +355 33 238369
E-mail: info@bkt.com.al

 

E hënë – E premte

08:30 – 15:00 

 

Dega Gjirokastër 

Adresa

Kontakti

Orari i degës

Lagjia  "18 Shtatori"
Gjirokastër – Shqipëri

Tel:  +355 84 267130
Fax: +355 84 262440
E-mail: info@bkt.com.al

 

E hënë – E premte

08:30 – 15:00 

 

Dega Shkodër

Adresa

Kontakti

Orari i degës

Lagjia"Vasil Shanto" Rr. "Çajupi",
Shkodër – Shqipëri

Tel:  +355 22 243275/0105
Fax: +355 22 240105
E-mail: info@bkt.com.al

 

E hënë – E premte

08:30 – 15:00

 

 

Dega Çlirimi

Adresa

Kontakti

Orari i degës

Lagjia"Vojo Kushi" Rr. "Çlirimi",

Pall nr 75 Kati i parë
Shkodër – Shqipëri

Tel:  +355 22 245365
Tel:  +355 22 249449
Fax: +355 22 246496
E-mail: info@bkt.com.al

E hënë – E premte

08:30 – 15:00

Dega Berat

Adresa

Kontakti

Orari i degës

Lagjia "22 Tetori"
Berat – Shqipëri

Tel:  +355 32 236470/72
Fax: +355 32 236471
E-mail: info@bkt.com.al

E hënë – E premte

08:30 – 15:00

Dega Pogradec

Adresa

Kontakti

Orari i degës

Lagjia nr. 2, Rr. "Fan.S.Noli"
Pogradec – Shqipëri

Tel:  +355 83 225704
Fax: +355 83 225705
E-mail: info@bkt.com.al

E hënë – E premte

08:30 – 15:00

Dega Sarandë

Adresa

Kontakti

Orari i degës

Lagjia nr. 2, Rr. "Mitro Dhimertika"
Sarandë – Shqipëri

Tel:  +355 85 225705
Fax: +355 85 225710
E-mail: info@bkt.com.al

 

E hënë – E premte

08:30 – 15:00

 

 

Dega Lezhë

Adresa

Kontakti


Orari i degës

Lagjia "Besëlidhja"
Lezhë– Shqipëri

Tel:  +355 215 22602
Fax: +355 215 22771
E-mail: info@bkt.com.al

E hënë – E premte

08:30 – 15:00

Dega Kukës

Adresa

Kontakti

Orari i degës

Blv kryesor , Lagjia nr.2, (pranë ish gjykatës së vjetër)
Kukës– Shqipëri

Tel:  +355 242 224641/5812
Fax: +355 242 24642
E-mail: info@bkt.com.al

 

E hënë – E premte

08:30 – 15:00

 

Dega Peshkopi

Adresa

Kontakti

Orari i degës

Lagjia "Gjokë Doçi"
Dibër– Shqipëri

Tel:  +355 218 25535
Fax: +355 218 25534
E-mail: info@bkt.com.al

 

E hënë – E premte

08:30 – 15:00

 

Dega Fushë-Krujë

Adresa

Kontakti

Orari i degës

Lagjia Kastrioti,
Fushë Krujë – Krujë

Tel:  +355 563 22927/8
Fax: +355 563 22938
E-mail: info@bkt.com.al

E hënë – E premte

08:30 – 15:00

Dega Bilisht 

Adresa

Kontakti

Orari i degës

Bulevardi kryesor, 
Bilisht– Shqipëri

Tel:  +355 81 13681/2
Fax: +355 81 13683
E-mail: info@bkt.com.al

 

E hënë – E premte

08:30 – 15:00

 

Dega Delvinë

Adresa

Kontakti

Orari i degës

Sheshi "4 Dhjetori", Rr. Sinan Ballaci,
Delvinë – Shqipëri

 

Tel:  +355 81 353711/523713
Fax: +355 81 353712
E-mail: info@bkt.com.al

 

E hënë – E premte

08:30 – 15:00

Dega Kavajë

Adresa

Kontakti


Orari i degës

Bulevardi Kryesor, Lagja nr 3,
Kavajë - Shqipëri

 

Tel: +355 5524  7743/4
Fax: +355 5524 7745
E-mail: info@bkt.com.al

 

E hënë – E premte

08:30 – 15:00

Dega Vorë

Adresa

Kontakti

Orari i degës

Sheshi Vorë
Tiranë - Shqipëri

Tel:  +355 47600 375
Fax: +355 47600 369
E-mail: info@bkt.com.al

E hënë – E premte

08:30 – 15:00

Dega Laç

Adresa

Kontakti

Orari i degës

Rr. "Erion Hoxha", pranë bashkisë
Laç - Shqipëri

Tel:  +355 532 222547
Fax: +355 532 222795
E-mail: info@bkt.com.al

 

E hënë – E premte

08:30 – 15:00

 

Dega Rrëshen 

Adresa

Kontakti

Orari i degës

Rr. "Motrat Vicenciane"
Rrëshen - Shqipëri

Tel:  +355 216 223142/8
Fax: +355 216 223146
E-mail: info@bkt.com.al

 

E hënë – E premte

08:30 – 15:00

 

Dega Bushat 

Adresa

Kontakti


Orari i degës

Qendër Bushat,
Shkodër - Shqipëri

Tel:  +355 266 220262/3
Fax: +355 266 220264
E-mail: info@bkt.com.al

 

E hënë – E premte

08:30 – 15:00

 

 

Dega Shkozet

Adresa

Kontakti


Orari i degës

Lagjia Nr. 14, Shkozet  
Durrës - Shqipëri

 

Tel:  +355 52 265413/4
Fax: +355 52 265415
E-mail: info@bkt.com.al

 

E hënë – E premte

08:30 – 15:00

Dega Koplik

Adresa

Kontakti

Orari i degës

Qendër Koplik,
Malësi e Madhe - Shqipëri

Tel:  +355 211 23169
Fax: +355 211 23170
E-mail: info@bkt.com.al

 

E hënë – E premte

08:30 – 15:00

 

Dega Librazhd

Adresa

Kontakti

Orari i degës

Lagjia Nr. 1, (përballë Albtelekom)
Librazhd - Shqipëri

Tel:  +355 514 22177/8
Fax: +355 514 22180
E-mail: info@bkt.com.al

 

E hënë – E premte

08:30 – 15:00

 

Dega Peqin

Adresa

Kontakti

Orari i degës

Lagjia Xhami, Blvd. Mustafa Gjenishi
Peqin - Shqipëri

 

Tel:  +355 512 23746/7
Fax: +355 512 23745
E-mail: info@bkt.com.al

E hënë – E premte

08:30 – 15:00

Dega Rrogozhinë

Adresa

Kontakti

Orari i degës

Lagjia nr. 2
(godina tre katëshe, pranë Albtelekom)
Kavajë - Shqipëri

 

Tel:  +355 57 723207/8
Fax: +355 57 723209
E-mail: info@bkt.com.al

 

E hënë – E premte

08:30 – 15:00

Dega Plazhi Durrës  

Adresa

Kontakti

Orari i degës

Lagjia 13, Rr. "Tre vëllezërit Thanasi"  Plazh,
Durrës - Shqipëri

Tel:  +355 52 263415/6
Fax: +355 52 263417
E-mail: info@bkt.com.al

 

E hënë – E premte

08:30 – 15:00

 

Dega Orikum

Adresa

Kontakti

Orari i degës

Lagjia 1 Maj, Orikum
Vlorë - Shqipëri

Tel:  +355 391 2942
Fax: +355 391 2940
E-mail: info@bkt.com.al

 

E hënë – E premte

08:30 – 15:00

Dega Kuçovë 

Adresa

Kontakti

Orari i degës

Lagjia Tafil Skendo,  (përballë bashkisë) 
Kuçovë - Shqipëri

Tel:  +355 311 222 34
Fax: +355 311 224 11
E-mail: info@bkt.com.al

 

E hënë – E premte

08:30 – 15:00

 

Dega Aleksandër Goga

Adresa

Kontakti

Orari i degës

Rr. "Aleksander Goga"
Durrës - Shqipëri

Tel:  +355 52 222 179/81
Fax: +355 52 222 171
E-mail: info@bkt.com.al

 

E hënë – E premte

08:30 – 15:00

 

 

Agjencia Forex Aeroporti Rinas

Adresa

Kontakti

Orari i degës

Aeroporti "Nënë Tereza" Tiranë - Shqipëri

 

Tel:  +355 4 2381963
Fax: +355 4 2381963
E-mail: info@bkt.com.al

 

24h/ 7 dite të javës

Agjencia Dogana Durrës

Adresa

Kontakti

Orari i degës

Sheshi Trageteve Porti Detar, 
Durrës - Shqipëri

 

Tel:  +355 52 220161
Fax: +355 52 220161
E-mail: info@bkt.com.al

 

E hënë – E premte

09:00 – 16:30

E shtunë

09:00 – 16:30

E dielë

09:00 – 13:30

Dega Kastrioti

Adresa

Kontakti

Orari i degës

Lagja 16 Prilli,Rruga Aulona,Km 07
Fier – Shqipëri

 

Tel:  +355 34 233801/2
Fax: +355 34 233794
E-mail: info@bkt.com.al

 

E hënë – E premte

08:30 – 20:00

E shtunë

09:00 – 16:00

E diel

Pushim

     
     

Dega Gramsh

Adresa

Kontakti


Orari i degës

Lagjja Holta, Pall 46, Godina e Albtelecom
Gramsh - Shqipëri

 

Tel:  +355 51 322 049/050
Fax:
E-mail: info@bkt.com.al

 

E hënë – E premte

08:30 – 15:00

Dega Çorovodë

Adresa

Kontakti

Orari i degës

Lagjja ” Çlirim ” Rruga Dëshmorët, Çorovodë 
Çorovodë - Shqipëri

 

Tel:  +355 31 223106
Fax: +355 31 223080
E-mail: info@bkt.com.al

 

E hënë – E premte

08:30 – 15:00

Dega Bulevardi Republika

Adresa

Kontakti

Orari i degës

Bulevardi Republika Korçë
Korçë- Shqipëri

 

Tel:  +355 82246905/+355 82247014
Fax:
E-mail: info@bkt.com.al

 

E hënë – E premte

08:30 – 15:00