Depozitat me afat

Tashmë depozitat tuaja janë më të sigurta se asnjëherë tjetër.

-BKT është vlerësuar nga JCR Eurasia Rating, një nga agjencitë më të rëndësishme vlerësuese ne botë, me notën ‘AAA (Alb)’ dhe me një situatë “të qëndrueshme” në terma afatgjatë. AAA (Alb) është nota më e lartë e mundshme brenda tregut vendas dhe tregon që BKT ruan pozitat e saj si institucioni bankar më i besueshëm dhe më i fortë financiarisht në Shqipëri.

-BKT gjatë viteve të fundit është vlerësuar për të disatën herë rresht si banka më e mirë në Shqipëri nga revistat prestigjoze: “The Banker”, "Euromoney" dhe “EMEA Finance”.

-Gjithashtu BKT është anëtare e Agjencisë së Sigurimit të Depozitave (ASD) që prej vitit 2002, duke paguar një sigurim mujor për sigurimin e depozitave.

Llogaritë dhe depozitat e individëve në BKT sigurohen nga Agjensia e Sigurimit të Depozitave (ASD) deri në nivelin 2,500,000 LEK (ose ekuivalent), sipas ligjit “ Për sigurimin e depozitave” i ndryshuar. Për më shumë informacion ju lutem klikoni në faqen zyrtare të ASD:http://www.dia.org.al