Depozitat me afat

Tashmë depozitat tuaja janë më të sigurta se asnjëherë tjetër.

-BKT është vlerësuar nga JCR Eurasia Rating, një nga agjencitë më të rëndësishme vlerësuese ne botë, me notën ‘AAA (Alb)’ dhe me një situatë “të qëndrueshme” në terma afatgjatë. Ko është hera e parë që një banke shqiptare i jepet një vlerësim i tillë, vlerësimi më i lartë në Shqipëri.

-Revista prestigjioze angleze, Finance Central Europe vlerëson BKT-në si banka më e mirë ndër bankat e nivelit të mesëm në Evropën Juglindore, ku konkurentet ishin nga vende të tilla si Shqipëria, Bosnje-Hercegovina, Bullgaria, Kroacia, Greqia, Kosova, Maqedonia, Moldavia, Rumania, Serbia, Sllovenia dhe Turqia. Vlerësimi i Finance Central Europe është bazuar në një studim të hollësishëm performancës vjetore të bankave pjesëmarrëse si edhe referencat e agjencive këshilluese.

-BKT është anëtare e Agjencisë së Sigurimit të Depozitave (ASD) që prej vitit 2002, duke paguar një sigurim mujor për sigurimin e depozitave.

 

Llogaritë dhe depozitat e individëve në BKT sigurohen nga Agjensia e Sigurimit të Depozitave (ASD) deri në nivelin 2,500,000 LEK (ose ekuivalent), sipas ligjit “ Për sigurimin e depozitave” i ndryshuar.
Për më shumë informacion ju lutem klikoni në faqen zyrtare të ASD:
http://www.dia.org.al