E-banking Individ


BKT Dega Internet është në shërbimin tuaj 24 orë. Ti mund të kryesh shumë lehtë çdo transaksion bankar kudo, të duhet vetëm një kompjuter.
Lidhur me mënyrën e operimint në BKT Dega Internet të lutem referojuni manualit të detajuar.
Për më shumë informacion për çdo problem, kërkesë ose ndihmë teknike, mund të telefonosh në BKT Call Center, në numrin e telefonit+355 4 2 266 288, në shërbim 24 orë çdo ditë.