TRANSFERTAT BKT SHQIPËRI-BKT KOSOVË:

Pagesat ndërmjet Shqipërisë dhe Kosovës nuk kanë qenë kurrë më të shpejta dhe më të lira. Me BKT tani keni mundësinë të transferoni para brenda një ore me komisione fikse pavarësisht shumës në lekë, EUR, USD, CHF, TRY, AUD, CAD dhe GBP. Partneri juaj në Kosovë nuk do të paguajë asnjë tarifë për shumën e marrë. E njëjta gjë vlen edhe për pagesat në mbërritje nga BKT Kosovë në llogarinë tuaj.

 
Kushtet e Punës BKT – AL             INDIVID                BIZNES
Transferta në nisje drejt BKT-Kosova  
Datë Valuta     Ekspres       Ekspres  
Dega – nga llogaria (BEN/SHA & OUR)      5 EUR   7 USD      5 EUR     7 USD
E-Banking M- Banking (BEN/SHA and OUR)      3 EUR   5 USD      3 EUR     5 USD
Komisioni Swift         0      0          0          0
Transferta në mbërritje nga BKT-Kosova      Falas    Falas      Falas      Falas
Komision për Amendim         8      10         8        10
 


 

TRANSFERTAT BKT SHQIPËRI- BANKA MOTËR NË TURQI:

Pagesat ndërmjet Shqipërisë dhe Turqisë nuk kanë qenë kurrë më të shpejta dhe më të lira. Me BKT tani keni mundësinë të transferoni para brenda 4 orësh me komisione fikse pavarësisht shumës EUR dhe USD. Partneri juaj në Turqi nuk do të paguajë asnjë tarifë për shumën e marrë për sa kohë ata kanë një llogari me bankën tone motër. E njëjta gjë vlen edhe për pagesat në mbërritje nga banka jonë motër në llogarinë tuaj.
 
Transfertat në nisje ne favor të klientëve të bankës tone motër
ONLINE INDIVID BIZNES
<= 25,000 EUR/USD 10 EUR / USD ose EUR ekuiv. 10 EUR / USD ose EUR ekuiv.
> 25,000 EUR/USD 25 EUR / USD ose EUR ekuiv. 25 EUR / USD ose EUR ekuiv.
Nëpërmiet Degës INDIVID BIZNES
<= 25,000 EUR/USD 12 EUR / USD ose EUR ekuiv. 12 EUR / USD ose EUR ekuiv.
> 25,000 EUR/USD 27 EUR / USD ose EUR ekuiv. 27 EUR / USD ose EUR ekuiv.