BANK

Oferta Smart Deposit

“Smart Deposit” - dhurojmë Bonus për DEPOZITËN E RE TË PARË të hapur ONLINE.
 
 
Krijo një Depozitë online me maturitet të paktën 6 muaj me kushtet e mëposhtme:
 
 1. Klienti Individ ose Biznes.
 2. Klienti hap një Depozitë të re vetëm ONLINE, në “Dega Internet” dhe aplikacionit “BKT Smart”.
 3. Do të konsiderohet vetëm Depozita e parë e re në çdo monedhë LEK, EUR, USD, GBP.
 4. Balanca minimale e hapjes duhet të jetë ≥ 1.500.000 LEK / 15.000 EUR / 15.000 USD / 10.000 GBP.
 5. Depozita duhet të ketë afat maturimi të paktën 6 mujore.
 6. Depozita duhet të qëndrojë e hapur (e palikujduar) deri në përfundimin e fushatës.
 7. Klientët mund të përfitojnë nga kjo ofertë për vetëm një depozitë, të vetmen të hapur në një nga monedhat EUR, LEK, USD dhe GBP.
 
Fito BONUS (bruto) respektivisht sipas balancës minimale të shprehur më lart me vlerat:
 • 1.500 LEK
 • 15 EUR
 • 15 USD
 • 10 GBP
Bonusi do kreditohet në llogarinë e klientit me të cilën është lidhur depozita, llogari rrjedhëse ose kursimi pas përfundimit të fushatës, dhe gjithashtu do të aplikohet vlera e tatimit mbi të ardhurat (15%).
 
Fushata është e vlefshme nga 15 Nëntor 2022 – 31 Mars 2023.

*Shënim: Klientët që kanë plotësuar kushtet e fushatës ‘Smart Deposit’ deri në datën 31 Janar 2023, do të marrin bonusin e përfituar në fillim të muajit Shkurt 2023. Klientët që do bëhen pjesë e fushatës nga data 1 Shkurt -31 Mars 2023, do të përfitojnë bonusin në përfundim të fushatës (prill 2023).

Fushatat e mëparshme

Në 8 mars shijo dhe shpërblehu në të gjithë restorantet me BKT POS!
Këtë 8 mars përdor kartën tënde BKT Prima në të gjithë restorantet që kanë një BKT POS dhe të shpërblejmë...
Përfito më shumë eXtra Bonus këtë 8 mars me kartën tënde të re të kreditit BKT Prima!
Apliko nga data 6-9 mars 2023 për një kartë krediti Prima...
Këtë fundvit festo me kartat Prima dhe BanKomaT!
Përdori ato pranë tregtarëve tanë partnerë nga data 1 deri më 31 dhjetor dhe përfito:...