Transferta & Pagesa

Transferta

Pavarësisht vendit ku ndodheni, ju mund t’i besoni BKT transfertën e parave tuaja. BKT ofron mundësinë e kryerjes së Transfertave të parave nëpërmjet disa kanaleve:

 1. Në të gjithë rrjetin e Degëve të BKTs
  • Tranferta parash brenda vendit
  • Tranferta Ndërkombëtare parash
 1. Online, nëpëmjet aksesimit të platformës “Dega Internet”
  • Tranferta parash brenda vendit
  • Tranferta Ndërkombëtare parash
 1. Nëpërmjet aplikacionit mobile - BKT Smart
  • Tranferta parash brenda vendit

Pagesa

 • Pagesa Thesari 
 • Pagesa Tatim-Taksa,
 • Pagesa Sigurime Shoqërore 
 • Pagesa TVSH
 • Pagesa Dogane 
 • Pagesa e Gjobave Online
 • Pagesa fature* telefoni, celulari, energjie elektrike, uji, etj. 
 • Pagesa për sigurim vullnetar
 • Pagesa për institucionet financiare
 • Pagesa për kompanitë e sigurimeve
 • Pagesa për Entin Kombëtar të Banesave
 • etj

Ndërsa nga dega “Internet” mund të kryhen:

 • Pagesa fature* telefoni, celulari, energjie elektrike, uji, etj.
 • Pagesa e Gjobave Online
 • TV me pagesë (Pay TV)
 • Rimbushje Celulari (Top-Up)
 • Pagesa Dogane

Këto shërbime bëhen të vlefshme nëpërmjët marrëveshjeve respektive midis BKT dhe ofruesve të shërbimeve. 

*Faturat paguhen edhe me Debitim Direkt (pagesë automatike fature) për Operatorët me marrëveshje me BKT.specifike: