PROTOKOLLI I VERDHË I MASAVE HIGJENO-SANITARE COVID-19 PËR INSTITUCIONET FINANCIARE
NJOFTIM I RËNDËSISHËM PËR KLIENTËT E KREDISË INDIVIDË DHE BIZNES MBI SHTYRJET E PAGESAVE TË KREDIVE
 
 
VLERËSIME NGA FINANCE CENTRAL EUROPE

 

 
Paguaj Tatimet
nga BKT Smart Business
duke skanuar Bar Code
Karta e Debitit për Biznësin lehtësi dhe thjeshtësi për pagesat tuaja
01
PROTOKOLLI I VERDHË
02
KLIENTËT E KREDISË
03
VLERËSIME
04
BKT Smart
05
Shërbimet e Pagave
06
Karta e Debitit të Biznesit
07
Shërbimet POS
Shuma
0.0
SHUMA
PERIUDHA
Muaj
KËSTI
KËSTI MUJOR
0
PAGESA TOTALE
0
INTERESI (%)
0
INTERESI (%)
0
PERIUDHA (Muaj)
0
SHUMA
PERIUDHA
Dite
NORMA E INTERESIT (%)
0
SHUMA TOTALE
0
!
01
auto loan offers
Prima Business Card
Prima Business Card Një mundësi më shumë për biznesin tuaj
Prima Business Card Një mundësi më shumë për biznesin tuaj
02
auto loan offers
Shërbimet POS
Shërbimet POS
Çfarë bën një terminal i POS?