Lajmërime

Të dashur Klientë,
 
Dëshirojmë të risjellim në vëmendjen tuaj disa këshilla për të patur një përdorim të sigurt në internet:
 
  • BKT nuk do të kërkojë asnjëherë nga ju informacione personale, sensitive dhe konfidenciale nëpërmjet postës elektronike, SMS-s ose duke ju kontaktuar nëpërmjet telefonit.
  • Mos aksesoni asnjëherë linqe të cilat ju dërgohen me e-mail ose sms ku ju kërkohet të rifreskoni të dhënat tuaja
  • Mos aksesoni llogarinë tuaj online nëpërmjet linqeve që ju vijnë me e-mail apo sms
  • Mos aksesoni llogarinë tuaj online në kompjutera të hapura për publikun
  • Mos hapni mesazhet e postës elektronike pa kontrolluar identitetin e dërguesit dhe subjektit. Nëse keni ndonjë dyshim në lidhje me origjinën e mesazhit fshini atë menjëherë dhe mos hapni asnje skedar apo dokument të bashkangjitur që mesazhi i postës elektronike mund të përmbajë.
 
Nëse ju kontaktoheni në kanale digjitale apo telefon me pretendimin që po kontaktoheni nga BKT ju lutemi të na informoni në +355 4 22 66 288 ose info@bkt.com.al.

Lajmet e tjera

JCR Eurasia Rating konfirmon BKT me notën ‘'AAA (Alb)''
JCR Eurasia Rating ka vlerësuar strukturën e konsoliduar të Banka Kombëtare Tregtare Sh.A dhe ka konfirmuar notën e vlerësimit ‘’AAA (alb)’’
Këshilla Sigurie
Dëshirojmë të risjellim në vëmendjen tuaj disa këshilla për të patur një përdorim të sigurt në internet:
Banka Kombëtare Tregtare raporton fitim neto në rritje për 6 mujorin e parë të vitit 2022
​Banka Kombëtare Tregtare raporton se fitimi neto në qershor 2022, vetëm për BKT Shqipëri ka rezultuar 53 mil USD krahasur me fitimin neto prej 39 mil USD të muajit qershor 2021.