Lajmërime

Të dashur Klientë,
 
Dëshirojmë të risjellim në vëmendjen tuaj disa këshilla për të patur një përdorim të sigurt në internet:
 
  • BKT nuk do të kërkojë asnjëherë nga ju informacione personale, sensitive dhe konfidenciale nëpërmjet postës elektronike, SMS-s ose duke ju kontaktuar nëpërmjet telefonit.
  • Mos aksesoni asnjëherë linqe të cilat ju dërgohen me e-mail ose sms ku ju kërkohet të rifreskoni të dhënat tuaja
  • Mos aksesoni llogarinë tuaj online nëpërmjet linqeve që ju vijnë me e-mail apo sms
  • Mos aksesoni llogarinë tuaj online në kompjutera të hapura për publikun
  • Mos hapni mesazhet e postës elektronike pa kontrolluar identitetin e dërguesit dhe subjektit. Nëse keni ndonjë dyshim në lidhje me origjinën e mesazhit fshini atë menjëherë dhe mos hapni asnje skedar apo dokument të bashkangjitur që mesazhi i postës elektronike mund të përmbajë.
 
Nëse ju kontaktoheni në kanale digjitale apo telefon me pretendimin që po kontaktoheni nga BKT ju lutemi të na informoni në +355 4 22 66 288 ose info@bkt.com.al.

Lajmet e tjera

BKT feston rihapjen e degës historike në Durrës
Sot më datë 23 nëntor në qytetin e Durrësit u festua rihapja e degës historike të BKT në këtë qytet.
JCR Eurasia Rating konfirmon BKT me notën ‘'AAA (Alb)''
​JCR Eurasia Rating ka vlerësuar strukturën e konsoliduar të Banka Kombëtare Tregtare Sh.A dhe ka konfirmuar notën e vlerësimit ‘’AAA (alb)’’
Intervistë për revistën Monitor, Shtator 2023 nga Z. Seyhan Pencablıgil, Drejtor i Përgjithshëm dhe Anëtar Bordi i BKT
Në një intervistë për revistën Monitor, Z. Seyhan Pencablıgil Drejtor i Përgjithshëm dhe Anëtar Bordi i BKT flet rreth ecurisë së BKT gjatë vitit 2023 dhe pritshmëritë për periudhën në vijim