Lajmërime

Banka Kombëtare Tregtare raporton se fitimi neto në qershor 2022, vetëm për BKT Shqipëri ka rezultuar 53 mil USD krahasur me fitimin neto prej 39 mil USD të muajit qershor 2021.  Treguesit financiarë raportohen në përputhje me SNRF, Standardi Ndërkombëtar i Raportimit Financiar i cili prej më shumë se 10 vitesh është një kërkesë ligjore dhe fiskale në bazë të Ligjit të Kontabilitetit dhe kuadrit tatimor.
 
Kjo rritje por edhe të gjithë treguesit e tjerë financiarë tregojnë një performancë të shkëlqyer duke konfirmuar edhe një herë qëndrueshmërinë dhe përfitueshmërinë e lartë të BKT si edhe vendosmërinë e bankës për të vazhduar të jetë banka lider në treg dhe një nga taksapaguesit më të mëdhenj në Shqipëri. 

Lajmet e tjera

JCR Eurasia Rating konfirmon BKT me notën ‘'AAA (Alb)''
JCR Eurasia Rating ka vlerësuar strukturën e konsoliduar të Banka Kombëtare Tregtare Sh.A dhe ka konfirmuar notën e vlerësimit ‘’AAA (alb)’’
Këshilla Sigurie
Dëshirojmë të risjellim në vëmendjen tuaj disa këshilla për të patur një përdorim të sigurt në internet:
Banka Kombëtare Tregtare raporton fitim neto në rritje për 6 mujorin e parë të vitit 2022
​Banka Kombëtare Tregtare raporton se fitimi neto në qershor 2022, vetëm për BKT Shqipëri ka rezultuar 53 mil USD krahasur me fitimin neto prej 39 mil USD të muajit qershor 2021.