Paguaj me Prima dhe fito eXtra Bonus!

Me kartat e kreditit BKT Prima gjatë periudhës së Shën Valentinit mund të fitoni 3,000 lekë eXtra Bonus!

Mjafton të kryeni 2 transaksione me kartën tuaj të kreditit Prima:

  1. Një transaksion në sektorin restorant.
  2. Një transaksion në sektorin e veshjeve, dyqan lulesh, kepucë, optikë, aksesorë, bizhuteri, ora, SPA, “department stores”, kozmetikë.
  • Miniumi i vlerës për transaksion është 3,000 lekë. Vlera totale e dy transaksioneve duhet te jetë të paktën 10,000 lekë
  • Të përfshira janë të gjithë kartat e kreditit BKT Prima individuale të cilat plotësojnë kushtet e mësipërme.
  • Të vlefshme do të konsiderohen vetëm transaksionet e kryera ne POS-et e BKT.
  • Në rast se i njëjti person është fitues me dy ose më shumë karta ai do të përfitojë eXtra Bonus vetëm në një kartë.
  • Transaksionet të cilat janë anulluar/fshirë ose kthyer mbrapsht nuk do të quhen të vlefshme.

Kohëzgjatja e fushatës është: 8 Shkurt – 14 Shkurt 2022

Fushatat e mëparshme