Fito 1,000 lekë CASHBACK me kartën tënde BanKomaT!

CASHBACK-u është i yti! Mjafton që deri më 31 mars të kryeni 4 veprime me kartën tënde të debitit BanKomaT në tregtarët e pajisur me POS BKT!
 
  • Shuma minimale për çdo transaksion është 5,000 lekë!
  • Një kartëmbajtës mund të përfitojë nga CASHBACK-u vetëm një herë!
    Fushata është e vlefshme vetëm për veprimet e kryera me kartat e debitit individuale në POS e BKT, fizik apo online.
  • Në te njëjtën ditë në të njëjtin tregtarë është i vlefshëm vetëm një veprim.
 
Bëj tëndin CASHBACK-un me BanKomaT!

Fushatat e mëparshme