EDUKIMI

Back to School vjen me CASHBACK me kartat BanKomaT mastercard®!

Back to School vjen me CASHBACK me kartat e debitit BanKomaT mastercard®!
Mjafton të kryeni 3 veprime, secila në vlerën 5,000 lekë ose më shumë dhe ju bëheni fitues të CASHBACK-ut prej 2,000 lekë!
 
Të vlefshme do të konsiderohen të gjitha transaksionet e kryera në të gjithë tregëtarët e pajisur me POS-in e BKT në qendrat tregtare “TEG” dhe “QTU”.
 
Kohëzgjatja e fushatës është: (deri më 9 Tetor 2022)
 
  • Do të konsiderohen në fushatë vetëm veprimet e kryera në POS-et fizik.
  • Një kartëmbajtës mund të përfitojë vetëm një herë nga fushata me kartën e debitit BanKomaT
  • Në të njëjtin tregtare në të njëtën ditë është i vlefshëm vetëm një transaksion.
  • Në fushatë janë të përfshira vetëm kartat e debitit individuale mastercard®.
  • Veprime e kryera dhe më pas të bëra reverse/canceled do të përjashtohen nga fushata.
 
Çdo gjë është me e thjeshtë me BanKomaT!

Fushatat e mëparshme

Back to School vjen me CASHBACK me kartat BanKomaT mastercard®!
Mjafton të kryeni 3 veprime, secila në vlerën 5,000 lekë ose më shumë dhe ju bëheni fitues të CASHBACK-ut prej 2,000 lekë!...
Back to School vjen me CASHBACK me kartat BanKomaT Visa!
Mjafton të kryeni 3 veprime, secila në vlerën 5,000 lekë ose më shumë dhe ju bëheni fitues të CASHBACK-ut prej 2,000 lekë!...