Depozita në monedhë të huaj

Ju mund të vazhdoni të flini të qetë, por paratë tuaja JO!

Ndihuni të sigurt dhe projektoni të ardhmen tuaj me depozitat e BKT-së.
Investoni duke përfituar interesat më konkurues në treg për monedhat EURO & DOLLAR dhe zbuloni gamën e gjerë në llojet e depozitave/kursimeve të ofruara nga BKT!
 
Paratë tuaja nuk duhet të flenë me 0 % interes!
Sa më gjatë të kurseni, aq më shumë përfitoni.
Ju mund të hapni, të mbyllni dhe të informoheni mbi depozitat tuaja nëpërmjet Degës “Internet” apo aplikacionit BKT Smart. 

Për detajet e interesave për çdo produkt depozite, referojuni tek Buletini i Normave të Interesit.
 

Fushatat e mëparshme