BANK

Fushata e Qershorit - Depozita Fëmija Im

Me rastin e festës së 1 Qershorit, BKT dhuron një shumë prej 500 LEK /5 EUR në “Depozitën Fëmija Im”:

  • Për të gjitha depozitat e reja që do të hapen gjatë muajit qershor
  • Fushata është e vlefshme nga 1 Qershor - 30 Qershor 2022. 
  • Shumë fillestare për hapjen e Depozita “Fëmija im” është minimumi 10’000 Lekë / 100 Euro
  • Depozita “Fëmija im” hapet për fëmijë deri në moshën 14 vjeç.
Depozitat e reja  "Fëmija im" do të hapen sipas proçedurave standarte të Bankës. 

Përfitimi i shumës së bonusit do të kalohet në fillim të muajit të ardhshëm në llogaritë e fëmijëve që kanë plotësuar kushtin.

Në BKT Kursimet tuaja fitojnë vlerë çdo ditë!

Fushatat e mëparshme

Në 8 mars shijo dhe shpërblehu në të gjithë restorantet me BKT POS!
Këtë 8 mars përdor kartën tënde BKT Prima në të gjithë restorantet që kanë një BKT POS dhe të shpërblejmë...
Përfito më shumë eXtra Bonus këtë 8 mars me kartën tënde të re të kreditit BKT Prima!
Apliko nga data 6-9 mars 2023 për një kartë krediti Prima...
Këtë fundvit festo me kartat Prima dhe BanKomaT!
Përdori ato pranë tregtarëve tanë partnerë nga data 1 deri më 31 dhjetor dhe përfito:...