Paguaj me kartat BanKomaT në SUPERMARKET dhe fito cashback!

Kartat e debitit BanKomaT janë gjithmonë pranë jush për të shmangur përdorimin e CASH-it!

Kryeni transaksione me kartat BanKomaTSUPERMARKETET e pajisur me POS-et e BKT dhe do të shpërbleheni sipas skemës së mëposhtme:

  • 3 transaksione – 500 Lekë cashback
  • 7 transaksione – 1,500 Lekë cashback
  • 15 ose më shumë transaksione – 5,000 Lekë cashback

Shuma minimale për çdo veprim duhet të jetë 2,000 lekë. Gjithashtu, në të njëjtin tregtarë, në të njëjtën ditë do të konsiderohet i vlefshëm vetëm 1 veprim! Transaksionet duhet të kryhen me kartat e debitit BKT BanKomaT individuale në POS-et e BKT.

6 Prill – 6 Maj 2021

Vetëm me BanKomaT, shmang përdorimin e CASH-it dhe përifito nga ofertat e ndryshme!

Fushata është e vlefshme për kategorinë supermarket që përfshijnë të gjithë tregtarët në kodin Merchant Category Code: 5411.
 

Fushatat e mëparshme