Super Kredi

Përshkrimi i produktit

Super Kredia është një Kredi Personale, e synuar për t'u aksesuar shumë lehtë nga klientët që kanë të ardhura nga paga, qira në sistemin bankar dhe gjithashtu të ardhura nga aktiviteti privat. Nëpërmjet Super Kredisë synohet të përmbushen nevojat personale imediate të klientëve, pa qënë e nevojshme ofrimi i një kolaterali.

Për të përfituar Super Kredi nuk nevojitet kolateral.

Mjafton të deklaroni të ardhura të qëndrueshme tuajat dhe të dorëzanësit tuaj te cilat mund të sigurohen nga
-    Paga 
-    ose Qeraja
-    ose aktiviteti privat
 
dhe kredia juaj do të aprovohet brenda 24 orëve.

Aplikoni tani dhe përfitoni normat preferenciale të interesit që fillojnë nga 4%.
 

Afatet dhe Kushtet e Super kredisë

Afatet dhe Kushtet e kredisë      

Monedha

Lekë

Shuma maksimale e kredisë

Deri në 3,000,000 Lekë

Afati i kredisë

Deri në 10 vjet

Norma e interesit

Fillon nga 4 %

Komisioni i disbursimit

0% për mbyllje kredie në banka të tjera
1 % (jo më pak se 3000 lekë) për qëllime të tjera

 

Mbulimi i kredisë                          

 

Kredia do të sigurohet nëpërmjet dorëzanisë. Numri i dorëzanësve varet nga vlerësimi i pikëve të klientit, që ai/ajo do të mbledhë gjatë aplikimit.

Për informacione të mëtejshme klikoni më poshtë në Fletën e standardizuar të informacionit parakontraktor.

Ju lutem shkarkoni dokumentacionin përkatës për Super Kredinë

Ju lutem shkarkoni Fleta e Standartizuar e Informacionit Parakontraktor Template Document

APLIKO TANI