Kosto

Kosto

Rregjistrimi është falas për klientët individë.

Nuk ka asnjë tarifë për përdorimin e BKT Dega Internet. Çdo përdorues i Degës Internet mund të kryejë transaksione bankare lehtë dhe pa kosto.

Shënim:  Për komisionet e aplikuara në Degën Internet, ju lutem referojuni Kushteve të Punës.