Pyetjet më të shpeshta | Banka Kombetare Tregtare

Pyetjet më të shpeshta

Çfarë është një llogari Pensioni?

Duke marrë pensionin në BKT ju keni mundësi të përfitoni nga shërbimet që ofron BKT për të gjithë pensionistët.Ato konsistojnë në:

  • Llogari të veçantë pa komision 
  • Kartë debiti pa komision
  • Njoftim ne BKT Smart për  kreditimin e pensionit pa komision
  • Llogari kursimi pa komision
  • Depozita me afate të ndryshme
  • Kredi me kushte preferenciale
  • Pagesa automatike të faturave tuaja pa komision
  • Urdhër pagesa periodike pa komision

 * Nëse llogaria rezulton mbi 2 vjet inaktive do të klasifikohet automatikisht si llogari standarte.

Nëse dëshironi që të kaloni pensionin tuaj në BKT, ju lutemi paraqituni në degën më të afërt.