TË TJERA

Fito një biletë për Unum festival duke dërguar para me SmartPay!

10 bileta falasUnum festival për të gjithë individët të cilët kryejnë më shumë dërgesa parash duke përdorur SmartPay!
Bileta është e vlefshme për të gjitha ditët e festivalit!
 
  • Do të konsiderohen të vlefshme të gjitha dërgesat e kryera në vlerën minimale 1,000 lekë ose më shumë nga një individ në tjetrin.
  • Dërgesat e parave të cilat kryhen më shumë se një herë në të njëjtin individ do të numërohen si 1 dërgesë.
  • Një individ mund të fitoj vetëm një biletë për Unum Festival!

Kliko në link dhe zbulo SmartPay: https://www.youtube.com/watch?v=wMNkOmSlagg


Kohëzgjatja 18-25 Maj 2022

*Pas mbarimit të fushatës do të gjenerohet raporti për fituesit e fushatës me numrin më të lartë të dërgesave në SmartPay. Nëse do të dy ose më shumë individë me të njëjtin numër dërgesash në SmartPay do të merren për bazë individët që kanë volumin në total më të lartë.
Fituesit do të kontaktohen nga BKT për të tërhequr biletën pranë drejtorisë qendrore.

Fushatat e mëparshme

Fito eXtra Bonus në pagesat me kartat e krediti Prima ne TAO TAO
Përveç aventurës dhe argëtimit në TAO TAO, kartat e kreditit BKT Prima ju dhurojnë eXtra Bonus në çdo pagesë që ju kryeni! ...
Fito një biletë për Unum festival duke dërguar para me SmartPay!
10 bileta falas në Unum festival për të gjithë individët të cilët kryejnë më shumë dërgesa parash duke përdorur SmartPay!...
Fito biletë për UNUM festival me BanKomaT dhe Prima mastercard®!
10 kartëmbajtësit e BanKomaT dhe Prima mastercard® të cilët kryejnë numrin më të lartë të transaksioneve contactless në POS-et e BKT-së do të fitojnë ...