TURIZËM

Ndaj pushimet me këste

Karta e kreditit BKT Prima i bën pushimet e tua shumë herë më të lehta duke i ndarë në këste! Paguaj me karten e kreditit BKT Prima kudo dhe më pas zgjidh nga fushatat e ndryshme për t’i ndarë në këste!

 • Paguaj me Prima biletën e avionit dhe vendos në sa këste dëshiron t’i ndash!
 • Paguaj me Prima pushimet në çdo agjensi turistike dhe vendos në sa këste dëshiron t’i ndash!
 • Paguaj me Prima kudo jashtë Shqipërisë dhe vendos në sa këste dëshiron t’i ndash blerjet!

Fushatat aktuale mund të gjenden duke u loguar në “Dega Internet” ose në aplikacionin “BKT Smart”, në menu-n Kartat e kreditit; Ndaj në këste. Të vlefshme për ndarje në këste do të konsiderohen te gjitha veprimet e kryera në POS fizik dhe online sipas fushatave perkatese.

Meposhte mund te zgjidhni midis fushatave aktuale:

 • Ndaj blerjen në 3 keste me 0% komision.
 • Ndaj blerjen në 4 keste me 3% komision.
 • Ndaj blerjen në 5 keste me 4% komision.
 • Ndaj blerjen në 6 keste me 6% komision.
 • Ndaj blerjen në 7 keste me 7% komision.
 • Ndaj blerjen në 8 keste me 8% komision.
 • Ndaj blerjen në 9 keste me 9% komision.
 • Ndaj blerjen në 10 keste me 10% komision.
 • Ndaj blerjen në 11 keste me 10% komision.
 • Ndaj blerjen në 12 keste me 10% komision.

*Që veprimet të ndahen në këste ato duhet të autorizohen dhe gjithashtu sigurohuni që ato nuk kanë hyrë në pasqyrën e kartës së kreditit. Data e prerjes së pasqyrës për ciklin e parë është data 22 e çdo muaji dhe cikli i dytë është data 6 e çdo muaji. Nëse këto data qëllojnë ditë pushimi, atëhere shtyhet në datën pasardhëse.

Prima karta e mundesive eXtra!

Fushatat e mëparshme

Ndaj pushimet me këste
Karta e kreditit BKT Prima i bën pushimet e tua shumë herë më të lehta duke i ndarë në këste!...
Fito 10% CASHBACK me BKT Prima mastercard® gjatë UNUM Festival!
Festo, paguaj dhe fito CASHBACK me BKT Prima mastercard®! ...
Ndaj në këste biletën e avionit dhe hotelit!
Kartat e kreditit BKT Prima ndodhen pranë jush edhe gjatë pushimeve! ...