TURIZËM

Ndaj në këste biletën e avionit dhe hotelit!

Kartat e kreditit BKT Prima ndodhen pranë jush edhe gjatë pushimeve! Paguaj biletën e avionit dhe Hotelin dhe më pas ndaje në këste sipas fushatave të ndryshme!

  • Ndaj blerjen në 3 këste me 0% interes.
  • Ndaj blerjen në 4 këste me 3% komision.
  • Ndaj blerjen në 5 këste me 4% komision.
  • Ndaj blerjen në 6 këste me 6% komision.
  • Ndaj blerjen në 7 këste me 7% komision.
  • Ndaj blerjen në 8 këste me 8% komision.
  • Ndaj blerjen në 9 këste me 9% komision.
  • Ndaj blerjen në 10 këste me 10% komision.
  • Ndaj blerjen në 11 këste me 10% komision.
  • Ndaj blerjen në 12 këste me 10% komision.

Fushatat aktuale mund të gjenden duke u loguar në “Dega Internet” ose në aplikacionin “BKT Smart”, në menu-n Kartat e kreditit; Ndaj në këste. Të vlefshme për ndarje në këste do të konsiderohen te gjitha veprimet e kryera në POS fizik dhe online sipas fushatave perkatese.

*Që veprimet të ndahen në këste ato duhet të autorizohen dhe gjithashtu sigurohuni që ato nuk kanë hyrë në pasqyrën e kartës së kreditit. Data e prerjes së pasqyrës për ciklin e parë është data 22 e çdo muaji dhe cikli i dytë është data 6 e çdo muaji. Nëse këto data qëllojnë ditë pushimi, atëherë shtyhet në datën pasardhëse.

Prima karta e mundësive eXtra!

Fushatat e mëparshme

Ndaj pushimet me këste
Karta e kreditit BKT Prima i bën pushimet e tua shumë herë më të lehta duke i ndarë në këste!...
Fito 10% CASHBACK me BKT Prima mastercard® gjatë UNUM Festival!
Festo, paguaj dhe fito CASHBACK me BKT Prima mastercard®! ...
Ndaj në këste biletën e avionit dhe hotelit!
Kartat e kreditit BKT Prima ndodhen pranë jush edhe gjatë pushimeve! ...