TRANSAKSIONE PA KARTË

RIMBUSHJE CELULARI PA KARTË (ME PARA CASH)

Një transaksion risi i Smart ATM është RIMBUSHJE CELULARI PA KARTË (ME PARA CASH), e cila shërben për të rimbushur numrin e celularit me parapagesë nëpërmjet depozitimit të parave cash në Smart BanKomaT.
 
Kjo mundësi rimbushje do të mund të kryhet nga të gjithë personat jo klient të BKT-së në Smart BanKomaT në menunë Transaksione pa Kartë Rimbushje pa kartë.
 
Klienti ka mundësi të zgjedhë:
  • Vetëm Rimbushje
  • Rimbushje dhe Aktivizim Pakete
Vlera e rimbushjes do të jetë e barazvlefshme me shumën e parave cash që do të depozitohen në Smart BanKomaT. Vlera e paketës që do të aktivzohet nuk mund të jetë më e madhe se balanca e numrit me parapagesë së bashku me vlerën e rimbushjes me anë të parave cash.
 
Tashmë rimbushja e numrit me parapagesë mund të kryhet dhe nga nga klientët jo-BKT-së.
 
Hapat që duhen ndjekur për Rimbushjen pa kartë në Smart BanKomaT janë:
  1. Klikohet butoni Transaksione pa Kartë në Smart BanKomaT;
  2. Zgjidhet menuja “Rimbushje pa kartë”;
  3. Zgjidhet Operatori Celular;
  4. Vendoset Numri i Celularit dhe klikohet “Vazhdo”;
  5. Futen në Smart BanKomaT kartëmonedhat që do të shërbejnë për vlerën e rimbushjes;
  6. Klikohet “Konfirmo” për të vazhduar ose “Shto” nëse klienti dëshiron të fusë kartëmonedha të tjera;
6.1 Zgjidhet “Standart Top Up” 6.1 Zgjidhet Paketa që duhet të aktivizohet
6.2 Në detajet e rimbushjes klikohet “Vazhdo” 6.2 Në detajet e rimbushjes klikohet        
“Vazhdo”  
 
 
Kujdes: Nëse shuma e paketës së aktivizuar është më e vogël se vlera e rimbushjes, shuma e mbetur do të kalojë si rimbushje në numrin celular.
 
*Transaksioni lejohet të kryhet vetëm në monedhën LEK