Pyetjet më të shpeshta

Çfarë është një llogari Super Paga?

Duke marrë pagën në BKT ju keni mundësinë të përfitoni nga shërbimet që ofrohen nga BKT për pagamarrësit. Këto përfitime konsistojnë në:

 • Llogari e dedikuar pa komision
 • Kartë Debiti falas
 • Kartë Krediti (pa komision për vitin e parë)
 • Overdraft (deri në 3 paga*)
 • Dega Internet 24x7 pa komision
 • Aplikacioni BKT Smart 24x7 pa komision
 • Njoftim në BKT Smart falas kur paga juaj kreditohet në llogari
 • Depozita me afate të ndryshme
 • Super Kredi me interesa preferenciale
 • Kredi Hipotekore
 • Pagesa automatike të faturave tuaja pa komision
 • Urdhër pagesa periodike pa komision

*BKT ofron limit deri në 3 paga për kartën e kreditit dhe overdraft së bashku.

Çfarë është një llogari Klasik Paga?

Duke marrë pagën në BKT ju keni mundësinë të përfitoni nga shërbimet që ofrohen nga BKT për pagamarrësit. Këto përfitime konsistojnë në:

 • Llogari e dedikuar, 100 Lekë komision mujor
 • Kartë debiti falas
 • Kartë Krediti (pa komision për vitin e parë)
 • Overdraft (deri në 3 paga*)
 • Dega Internet 24x7 pa komision
 • Aplikacioni BKT Smart 24x7 pa komision
 • Njoftim në BKT Smart falas kur paga juaj kreditohet në llogari
 • Depozita me afate të ndryshme
 • Super Kredi me interesa preferenciale
 • Kredi Hipotekore
 • Pagesa automatike të faturave tuaja pa komision
 • Urdhër pagesa periodike pa komision

*BKT ofron limit deri në 3 paga për kartën e kreditit dhe overdraft së bashku.