Super Paga

1. Llogari - Super Paga

 • Hapja falas
 • LLogari rrjedhëse Super Paga pa komision mirëmbajtje
 • Pagesa automatike të faturave pa komision
 • Urdhër pagesa periodike në cdo llogari të BKT pa komision
 • Kartë debiti BANKOMAT pa komision
 • Blerje online dhe në POS falas me kartë debiti
 • Depozitime dhe tërheqje me kartë debiti në Super ose Smart Bankomat falas
 • Deri në 3 paga overdraft ose kartë krediti
 • Superkredi për pagamarrës
 • Njoftime në BKT smart pa komision
 • Tërheqja në degë
  • për shuma mbi limitin e tërheqjes ditore ne ATM – pa shpenzim
  • për shuma deri në limitin e tërheqjes ditore ne ATM - 100 Lekë komision

Siguruar nga ASD (Agjencia e Sigurimit të Depozitave) falas.
 

2. Kartë Debiti - BanKomaT

 • Maestro ose Visa Electron
 • Printim falas
 • Përdorim falas
 • Pagesa në POS falas
 • Pagesa në faqe interneti falas
 • Lidhje me 1 llogari kryesore + 3 llogari dytësore sipas dëshirës
 • Riprintim automatik i kartës / PIN-it falas

Veprimet që mund të kryeni në rrjetin e Smart BanKomaT të BKT-së:
 
 • Tërheqje e shpejtë/normale në LEK dhe EUR falas
 • Kontroll i gjendjes së llogarisë në cdo moment falas dhe dërgim në adresën e E-mail
 • Kontroll i veprimeve të fundit të llogarisë dhe dërgimi i tyre falas në adresën e E-mail
 • Ndryshim i PIN-it të kartës tuaj sipas dëshirës dhe falas
 • Ndryshim i E-mailit në çdo kohë falas
 • Rimbushje e celularit tuaj nga ATM-të e BKT-së kudo në Shqipëri 24 orë në 7 ditë të javës. (mundësia për të aktivizuar një paketë)
 • Rimbushje celulari me kartë ose pa kartë falas
 • Tërheqje nga karta e kreditit brenda limitit të parapërcaktuar për tërheqje Cash.
 • Pagesë e kartës tuaj të kreditit falas
 • Pagesë e një karte tjetër krediti (BKT)
 • Limit ditor për tërheqje deri në 75’000 LEK
 • Depozitim në monedhat LEK dhe EURO (deri në 950,000 LEK/ 5,000 €, limiti ditor për secilën monedhë) falas
 • Tërheqje pa kartë (me Kod Unik) falas (Limiti ditor 10.000 LEK/ Limiti Mujor 100.000 LEK)
 • Shikimi i Kursit të Këmbimit
 • Numër transaksionesh i pa limituar

3. Kartë Krediti - PRIMA

 • MasterCard ose Visa, Classic ose Gold
 • Limit deri në 3 paga bashkë me Paradhënien bankare (max. 1’000’000 LEK, 7’000 EUR përkundrejt kolateralit)
 • Printim falas
 • Komision mirëmbajtje 0 për vitin e 1-rë
 • Pagesa në POS falas
 • Pagesa në faqe interneti falas
 • Periudhë shlyerje deri në 40 ditë
 • Shumë minimale pagese 25%
 • Pagesë e plotë e faturës mujore me 0% interes
 • Riprintim automatik i kartës / PIN-it falas
Veprimet me PRIMA në POS-et e BKT-së:
 
 • Prima Këste: mundësi zgjedhje pagesë nga 2 deri në 12 këste. Marrëveshje me 0% interes.
 • Prima Extra: përfitim i bonuseve që shkojnë deri në 10% të blerjes.
 • Prima Falas: pjesëmarrje në llotari që përzgjedh 10 fitues në muaj
Veprimet me PRIMA në ATM-të e BKT-së:
 
 • Verifikim dhe printim i limiteve të kartës falas
 • Verifikim dhe printim i detyrimit të faturës së fundit falas
 • Tërheqje (paradhënie) deri në 10% të limitit
 • Ndryshim PIN-i sipas dëshirës dhe falas

4. Paradhënie Bankare (Overdraft)

 • Limit deri në 3 paga neto bashkë me Kartën e Kreditit (max. 500’000 LEK, 5’000 EUR, 5’000 USD)
 • Interes preferencial BTH+9% ose BTH+11%, Euribor+10%, Libor+13%
 • Aplikim falas
 • Disbursim falas
 • Transferim (blerje paradhënie bankare) nga banka të tjera me të njëjtat kushte
 • Nuk kërkohet garanci

5. Kredi individuale

 • Super Kredi
 • Kredi për Makinë
 • Kredi Konsumatore me Kolateral
 • Kredi për Rregullim Shtëpie
 • Kredi për Shtëpi pa Kolateral – Zero level
 • Kredi për Shtëpi/ Ndërtim Shtëpie
 • Kredi për Dyqan
 • Kredi me Peng Depozite
 • Kushte dhe terma preferenciale dhe konkuruese.
 • Transferim (blerje kredie) nga banka të tjera me kushte optimale.

6. Depozita

 • Depozita me Afat
 • Depozita Elastike
 • Depozita Rekord
 • Depozita Matrushka
 • Depozita Step UP

Siguruar nga ASD (Agjencia e Sigurimit të Depozitave) falas.

7. Depozita Fëmija Im

 • Pagesa periodike mujore nga llogaria e pagës
 • Interes mbi balancën ditore
 • Mirëmbajtja pa komision
 • Nxjerrja e llogarisë pa komision
 • Depozitim pa komison
 • Bonus për cdo llogari të re të hapur në muajin e lindjes së fëmijës

Siguruar nga ASD (Agjencia e Sigurimit të Depozitave) falas.

 

8. Debitim Direkt (autorizim për pagesë automatike fature)

 • Fshu
 • One Albania
 • Vodafone
 • Digicom
 • UKT
 • UKD
 • UKKO
 • UKV

Të gjitha pagesat e faturave në mënyrë automatike bëhen falas.

9. Pagesa

 • Faturash
 • Gjoba të Policisë Rrugore
 • Detyrime Doganore
 • Pagesa tarife shkollimi
 • Pagesa ndaj Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve
 • Pagesa ndaj Institucioneve Buxhetore
 • Pagesë karte krediti
 • Rezervimi & pagesa e policave të sigurimit (motorike, prone, shëndeti dhe shëndeti në udhëtim)
 • Abonim Pay TV

Të gjitha këto pagesa bëhen falas nga dega “Internet” dhe BKT Smart.

10. Rimbushje Celulari (në degën “Internet”, BKT Smart dhe ATM)

 • One Albania
 • Vodafone

Të gjitha këto pagesa bëhen falas

11. Dega “Internet”

 • Regjistrim nga faqja Web e BKT, falas
 • Përdorim falas
 • Shërbim 24 orë.

12. BKT Smart (aplikacioni telefonik bankar)

 • Rregjistrim nga aplikacioni BKT Smart, falas
 • Përdorim falas
 • Shërbim 24 orë.

13. Shërbim në Degë

 • 58 Degë në Shqipëri hapur nga e hëna në të premte,ora 08:30-15:00.
 • BKT ofron shërbim 6 ditë të javës në oraret: 11.30–18:00 në ditë jave dhe 09:00–15:30 të shtunën në degët brenda Qendrës Kristal dhe Qendrës Concord në Tiranë
 • 1 Agjensi Doganore në Portin e Durrësit ofron shërbimin në 7 ditë të javës 09:00-16:30 ditë jave duke përfshirë dhe ditën e shtunë,te dielën 09:00-13:30
 • 1 Forex në Aeroportin e Tiranës e hapur 7 ditë të javës 24 orë.

14. Shërbim 24/7

 • 123 ATM në Shqipëri ku në te gjitha ATM-të tona mund të depozitosh mjete monetare.
 • Internet Banking
 • BKT Smart (aplikacioni telefonik bankar)
 • Call Center