SUPER MARKET

Fito 3,000 lekë Cashback duke paguar me kartat Visa në Supermarket!

Kartat Visa Prima dhe BanKomaT janë gjithmonë pranë jush për t’ju ofruar CASHBACK!

Kryeni 6 transaksione me kartat Visa Prima dhe BanKomaT SUPERMARKETET e pajisur me POS-et e BKT dhe do të përfitoni 3,000 lekë cashback!

  • Shuma minimale për çdo veprim duhet të jetë 3,000 lekë.
  • Në të njëjtin tregtar, në të njëjtën ditë do të konsiderohet i vlefshëm vetëm 1 veprim!
  • Transaksionet do të numërohen në bazë karte. Kartëmbajtësit nuk mund të mbledhin si total veprimet e dy ose më shumë kartave.
  • Cashback-u do të kreditohet në bazë kartëmbajtësi. Një kartëmbajtës nuk mund të përfitojë cashback-un dhe në kartën e debitit dhe të kreditit. Nëse kartëmbajtësi i ka përmbushur kushtet në të dy kartat, atëherë cashback-u do të kalojë në kartën e kreditit.
  • Fushata është e vlefshme vetëm për kartat e kreditit Prima Visa dhe kartën e debitit BanKomaT Visa individuale.

5 Prill 2022 – 5 Maj 2022

Bëj tëndin cashback-un me kartat Visa të BKT!

Fushatat e mëparshme

Fito 3,000 lekë Cashback duke paguar me kartat Visa në Supermarket!
Kartat Visa Prima dhe BanKomaT janë gjithmonë pranë jush për t’ju ofruar CASHBACK!...
Eco Market
2% eXtra Bonus...
KMY
1% eXtra Bonus...