BAR & RESTORANT

Melograno

Si të përfitoni:
Duke kryer pagesa me kartat e kreditit BKT Prima në POS-et e BKT ju përfitoni bonusin përkatës.

Informacion shtesë:
Të gjithë Kartat e Kreditit MasterCard Standard, MasterCard Gold, Visa Classic dhe Visa Gold  të lëshuara nga BKT janë të vlefshme.
Bonusi llogaritet mbi vlerën e faturës dhe automatikisht pasqyrohet në kartë.
Gjithashtu ju mund të shfrytëzoni mundësine e pagesës deri në 3 këste me 0% interes.
Bonusi mund të përfitohet vetëm me pagesat e plota.

Kohëzgjatja:
Momentalisht e vlefshme.

Fushatat e mëparshme

1% eXtra Bonus
1% eXtra Bonus...
Melograno
2% eXtra Bonus...
InPuglia
10% eXtra Bonus...