BAR & RESTORANT

1% eXtra Bonus

Si të përfitoni:

Duke kryer pagesa me kartat e kreditit BKT Prima në POS-et e BKT ju përfitoni bonusin përkatë.

Informacion shtesë:

Të gjithë Kartat e Kreditit MasterCard Standard, MasterCard Gold, Visa Classic dhe Visa Gold  të lëshuara nga BKT janë të vlefshme.

Bonusi llogaritet mbi vlerën e faturës dhe automatikisht pasqyrohet në kartë.

Kohëzgjatja:

Momentalisht e vlefshme.

Fushatat e mëparshme

1% eXtra Bonus
1% eXtra Bonus...
Melograno
2% eXtra Bonus...
InPuglia
10% eXtra Bonus...