Rimbushje celulari (Top-up)

Rimbushje Celulare (Top-up)

Shërbimi i rimbushjes së operatorëve Albtelecom, Telekom Albania, Vodafone Albania mund të performohet në Degën “Internet”, në BKT Smart si dhe në çdo ATM të BKT-së. 

  • Në degën “Internet”  apo “BKT Smart” – aplikacionin e zgjuar bankar

Nëse jeni regjistruar dhe përdorues të BKT Dega “Internet” ose BKT Smart, nga menuja Pagesat / Rimbushje Celulari, duke vendosur numrin e celularit që kërkoni të rimbushni, ju mund të kryeni transaksione sipas shumës që keni përzgjedhur. 

  • Në “ATM” 

Nëse vendosni kartën në ATM, nga menuja Shërbime / Rimbushje Celulari, duke shtypur numrin e celularit që kërkoni të rimbushni, ju mund të kryeni transaksionin me një nga shumat që ju shfaqen në ekranin e ATM-së.