Loja extra falas

Loja promocionale eXtra Falas

Loja promocionale eXtra Falas

Organizohet nje loje promocionale, ku çdo transaksion i kryer me anë të kartave së Kreditit Prima MasterCard, Prima Visa, Debit MasterCard,Visa Electron dhe Maestro të BKT-së është një “biletë” pjesëmarrjeje.

Çdo transaksion i vlefshëm gjeneron një numër i cili vlen si një numër bilete për lojën promocionale. Pra një kartëmbajtës mund të ketë aq shanse sa transaksione kryen me kartë. Të gjitha transksionet e vlefshme të çdo muaji grumbullohen në bazë kalendarike dhe me biletat e gjeneruara nga këto transaksione përzgjidhen fituesit për çdo muaj.

Transaksionet e vlefshme për pjesëmarrje në lojën promocionale duhet të përmbushin kriteret e mëposhtme:

 • Data e kryerjes së transaksionit duhet të jetë brenda muajit kalendarik të zhvillimit të lojës.
 • Të vlefshme konsiderohen blerjet me kartat Prima në çdo POS dhe tërheqjet Cash me kartat Prima në ATM-të.
 • Të vlefshme do të quhen veprimet e kryera me kartat Debit BanKomaT në çdo POS. Nuk do të quhen të vlefshme terheqjet nga ATM-të.
 • Të vlefshme konsiderohen vetëm transaksionet e kryera brenda Shqipërisë.
 • Vlera minimale per t’u bëre pjesë e lojës promocionale është 250 lekë me TVSH për transaksion.
 • Nëse transaksioni anullohet, edhe bileta e gjeneruar prej tij do të anullohet.

*Çdo muaj funksionon vetëm me transaksionet e kryera brenda atij muaji. Transaksionet nuk akumulohen në muajt e tjerë dhe ato zerohen në fund të tij. Pra kushtet vlejnë për çdo muaj veç e veç dhe numri i transaksioneve rinovohet në fillim të çdo muaji të ri.

Pjesëmarrësit do të jenë:

 • Të gjitha Kartat e Kreditit MasterCard Standard, MasterCard Gold, Visa Classic, Visa Gold, Debit MasterCard, VISA Electron dhe Maestro, të lëshuara nga BKT.
 • Nëse një person zotëron më shumë se një kartë të BKT-së, ai mund të jetë pjesëmarrës në lojë me të gjitha kartat që zotëron, mjafton që transaksionet e kryera me to të përmbushin kriteret.
 • Pjesëmarrëse në lojë do të jenë si kartat kryesore, ashtu edhe kartat shtesë, por në rastet kur përzgjidhet fitues transaksioni i bërë me kartë shtesë, çmimi do t’i takojë kartëmbajtësit kryesor, i cili është edhe përgjegjës për gjithë detyrimet e kartës shtesë.
 • Kartat që i përkasin stafit të BKT do të jenë pjesëmarrëse në lojë si të gjitha kartat e tjera.

Kohëzgjatja e llotarisë:

Për çdo muaj do të ketë nga një fitues për çdo datë të atij muaji.

Mekanizmi i përzgjedhjes së fituesve:

Përzgjedhja e fituesve do të bëhet në mënyrë rastësore sipas mekanizmit të mëposhtëm.

Të gjitha transaksionet që kryhen gjatë muajit me të gjitha kartat ruhen në sistemin e kartave me të gjithë elementët e tyre, si vlera e transaksionit, data, lloji i transaksionit, vendi ku është kryer, karta me të cilën është kryer, kartëmbajtësit të cilit i përket, etj. Nga të gjitha transaksionet e kryera gjatë muajit përzgjidhen ato që plotësojnë kushtet e vlefshmërisë për transaksionet dhe për pjesëmarrësit të përcaktuara më lart. Pra të gjithë transaksionet e vlefshme futen në një “Promotional Pond” dhe numërohen duke iu caktuar një numër secilit transaksion. Për çdo listë me transaksione të vlefshme të çdo date, do të përzgjidhet nga një biletë fituese, së cilës do t’i anullohet shuma e transaksionit qe ka gjeneruar biletën. Listat me transaksionet e vlefshme dhe numrat përkatës do të gjenerohen dhe printohen paraprakisht në mënyrë që gjithçka të jetë transparente. Bileta fituese përzgjidhet nëpëmjet përzgjedhjes rastësore me gogla. Çdo kartëmbajtës mund të fitojë vetëm një herë gjatë muajit.

Shpërblimet e fituesve:

Për çdo biletë fituese, kartëmbajtësit i kreditohet mbrapsht shuma e transaksionit me fat. Shpërblimi do të jetë sa shuma e veprimit të kryer me kartë, maksimalisht 200,000 Lekë. Transaksionet me vlerë mbi 200,000 lekë mund të marrin pjesë në lojën promocionale, por nëse shpallen fitues mund të përfitojnë mbrapsht vlerën 200,000 lekë. Vlera e fituar kthehet mbrapsht në rastin e Kartave Prima në formën e Bonusit ndërsa në rastin e Kartave BanKomaT kthehet në formën e kreditimit në llogari.

Shpallja e fituesve:

Shorteu do të hidhet konform të gjitha rregullave dhe ligjeve, në prezencë të përfaqësuesve nga Njësia e Mbikqyrjes së Lojërave të Fatit, nga Drejtoria Rajonale e Tatim-Paguesve të Mëdhenj, në prezencë të noterit dhe përfaqësues të vetë Bankës. Shpallja e fituesve do të bëhet 1 jave pas përzgjedhjes.

Shpërndarja e çmimeve:

Shpërndarja e çmimeve për fituesit do të kryhet në Pasqyrën Mujore pasardhëse të kartës Prima.

Shpërndarja e çmimeve për fituesit do të pasqyrohet në nxjerren e llogarisë të lidhur me kartën BanKomaT.

Të përgjithshme:

 • Kartëmbajtësit duhet të ruajnë faturat e paguara/faturat e ATM-së për referencë. Banka Kombëtare Tregtare ruan të drejtën eskluzive të vendimmarrjes mbi të gjitha kundërshtimet që lidhen me këtë lojë promocionale.
 • Transaksionet e kundërshtuara, të kthyera apo të rimbursuara, nuk do të konsiderohen të vlefshme.
 • Banka Kombëtare Tregtare ruan të drejtën ekskluzive të ndryshojë, pezullojë ose përfundojë këtë lojë promocionale pa lajmërim paraprak dhe nuk është përgjegjëse ndaj asnjë kartëmbajtësi për këto ndryshime, pezullime apo përfundime.

Fituesit


Data Emri i Fituesit 4 shifrat e fundit të kartës fituese Shuma e transaksionit fitues
1-Jan-22 ALLA   ZHYKHAREVA 5273 1013.23
2-Jan-22 FLUTURA KOKOLI 9195 1100
3-Jan-22 ANILA BALLHYSA 0144 1453.19
4-Jan-22 ATIRD  HOXHA 5110 1617
5-Jan-22 AIDA KUCUKU 639 15594
6-Jan-22 ELDA  HOTI 7165 8621
7-Jan-22 HAJRI  SHEHU 4170 1479.92
8-Jan-22 JONA RAPI 2174 3870
9-Jan-22 BLERIM PARLLAKU 0017 1599
10-Jan-22 ARTEMIS HASA 4446 2800
11-Jan-22 AUREL CUPI 6762 5560
12-Jan-22 MATIAS  MYRTA 3482 1560.49
13-Jan-22 ALBAN QALLIJA 2390 1670.9
14-Jan-22 IRI XIFAJ 3293 800
15-Jan-22 ARMANDO TOPRA 2931 198000
16-Jan-22 GENTIAN CINGA 2970 701.43
17-Jan-22 SAIMIR RINA 4810 189900
18-Jan-22 EDLIRA SALIAJ 4871 2773
19-Jan-22 FURKAN DONDER 8242 368.74
20-Jan-22 LAURA META 6931 1290
21-Jan-22 EDLIRA DERVISHI 2613 120562.2
22-Jan-22 IDI MITA 3399 2286
23-Jan-22 JUNID JEGENI 2513 198652.5
24-Jan-22 ANISA BAKE 8659 194900
25-Jan-22 LILJANA  LIKAJ 869 153682.1
26-Jan-22 DENIS SHYTI 2377 918
27-Jan-22 MARIUS KOMINI 2863 4027.79
28-Jan-22 ERVIS MULLA 6796 8491
29-Jan-22 JETNOR LEKA 4593 5360
30-Jan-22 SHKELQIM CEPI 3346 2051
31-Jan-22 STAVER KOROVESHI 5977 198900


Data Emri i Fituesit 4 shifrat e fundit të kartës fituese Shuma e transaksionit fitues
01.02.2022 Borana Lalaj 9252 4320
02.02.2022 Violeta Madani 2380 3900
03.02.2022 Aleksander Naci 3079 5000
04.02.2022 Gentian Skenderaj 5810 7799
05.02.2022 Denada Kristo 6280 4602.56
06.02.2022 Enkeleda Lusha 6175 4360
07.02.2022 Ilir Miho 3887 6900
08.02.2022 Groselda Zeqo 4332 6000
09.02.2022 Edmond Cenko 720 5897
10.02.2022 Jetmir Marku 2602 6300
11.02.2022 Krison Hasanaj 7409 4400
12.02.2022 Perparim Sukthi 995 94525.2
13.02.2022 Irma Nano 190 4670
14.02.2022 Megi Miha 577 4700
15.02.2022 Elida Ruka 2398 3000
16.02.2022 Bledar Begolli 2850 3903.36
17.02.2022 Eva Keputa 4261 4900
18.02.2022 Gjovalin Marku 9361 194900
19.02.2022 Erisa Metaj 2302 189990
20.02.2022 Adriana Ymeri 723 5103
21.02.2022 Anton Jaku 2876 185700
22.02.2022 Rezane Kuliqi 7832 3883.66
23.02.2022 Ermela Hunci 9407 4830
24.02.2022 Ildi Ushe 8312 188880
25.02.2022 Ergys Gecaj 8880 3993.11
26.02.2022 Ersila Guri 8317 3868.84
27.02.2022 Eni Lala 4580 3025
28.02.2022 Elisa Koromani 8876 188300


Data Emri i Fituesit 4 shifrat e fundit të kartës fituese Shuma e transaksionit fitues
01.03.2022 Kledjan Dupi 5403 2199.67
02.03.2022 Manushaqe Istrefi 4333 437.68
03.03.2022 Nelson Selmanhasko 114 1286.25
04.03.2022 Judita Seci 2010 415.69
05.03.2022 Ira Lagji 3019 2999
06.03.2022 Erta Prifti 2609 1903
07.03.2022 Erjona Hajdari 1226 11363.94
08.03.2022 Ergita Methasani 6222 620.41
09.03.2022 Arjan Guzina 5687 2618
10.03.2022 Sara Vuka 8905 810
11.03.2022 Ereda Xhumani 3166 1490
12.03.2022 Suada Marku 5821 7490
13.03.2022 Gjergj Rryta 8871 680.9
14.03.2022 Hamdi Adem Doda 9917 3000
15.03.2022 Luisana Barziu 1044 184700
16.03.2022 Erida Milla 4862 3674
17.03.2022 Elvis Devole 1078 1980
18.03.2022 Florida Brahja 8300 500
19.03.2022 Irma Cufo 4460 511.68
20.03.2022 Marjola Islamaj 9991 2174
21.03.2022 Gresiana Pasho 2459 189999.99
22.03.2022 Klejdi Kumbaro 9686 635
23.03.2022 Redi Xhaferraj 4047 5995
24.03.2022 Ardit Dibra 5488 1958.78
25.03.2022 Ralfi Kashari 4976 115981.02
26.03.2022 Aida Shahini 7269 1030.23
27.03.2022 Olsi Zeka 5318 470
28.03.2022 Marin Abdulla Ceca 7943 191000
29.03.2022 Iris Celmeta 7510 1100
30.03.2022 Edesa Plaku 2228 157500
31.03.2022 Erina Roshi  585 1390


Data Emri i Fituesit 4 shifrat e fundit të kartës fituese Shuma e transaksionit fitues
01.04.2022 Orsjol Saliasi 2466 330
02.04.2022 Norjana Haxhiu 9990 415
03.04.2022 Arben Istrefi 996 2000
04.04.2022 Denis Gjini 757 2000
05.04.2022 Renaldo Husi 9251 733.85
06.04.2022 Anisa Rajku 384 399.18
07.04.2022 Kevi Braho 5703 880
08.04.2022 Eneda Kupi 101 1580
09.04.2022 Genti Cela 944 153000
10.04.2022 Gleni Lala 3533 3088
11.04.2022 Muhamet Veliko 466 189500
12.04.2022 Sokol Kondakciu 4790 3000
13.04.2022 Luciano vangjeli 5225 1170
14.04.2022 Riza Bilbili 7712 642.36
15.04.2022 Denis Mustafa 8638 740.53
16.04.2022 Klaudja Myrtezaj 7454 185999
17.04.2022 Armela Duraj 9875 900
18.04.2022 Naxhije Curumi 5970 647
19.04.2022 Adriana Preja 9598 888
20.04.2022 Shefki Bardhoshi 8093 1250.4
21.04.2022 Elma Godaj 4890 191500
22.04.2022 Elsa Saqellari 9748 196016.8
23.04.2022 Alisia Guri 9599 1990
24.04.2022 Xhoavana Agolli 947 507
25.04.2022 Xhemile Kaceli 7609 1460
26.04.2022 Miranda Meniku 21 163000
27.04.2022 Emrah Ikikardes 3738 200000
28.04.2022 Erjona Rama 380 195000
29.04.2022 Kejda Allai 3327 191500
30.04.2022 Teuta Meksi 3155 1210.79


Data Emri i Fituesit 4 shifrat e fundit të kartës fituese Shuma e transaksionit fitues
01.05.2022 Romilda Qazimi D 891
02.05.2022 Eneda Thano C 8484
03.05.2022 Kamelia Tafaj D 1188
04.05.2022 Nazmie Sinani D 3625
05.05.2022 Denis Harasani D 134990
06.05.2022 Ergys Metaj D 2400
07.05.2022 Bujar Osmani D 2000
08.05.2022 Malvina Kreka D 3360
09.05.2022 Erald Bllaci D 4165
10.05.2022 Mervete Zgura D 171490
11.05.2022 Kristjan Marinaj D 2210
12.05.2022 Eduard Balla D 15921
13.05.2022 Enida Puto C 3920
14.05.2022 Anisa Marko D 655
15.05.2022 Abdurrahim Cani D 2165
16.05.2022 Ergert Azizi D 187500
17.05.2022 Merita Demneri C 684
18.05.2022 Denisa Lleshi D 630
19.05.2022 Arben Koroveshi D 179900
20.05.2022 Dhespina Anxhara D 1926
21.05.2022 Ilir Dushku D 625
22.05.2022 Xhensila Vocaj C 800
23.05.2022 Veniam Veizi D 200000
24.05.2022 Rudina Kastrati D 3800
25.05.2022 Arjola Gjoni D 185700
26.05.2022 Blerina Mamica D 194250
27.05.2022 Dritan Brahja D 198200
28.05.2022 Arion Hysi C 1000
29.05.2022 Livia Qazimi D 890
30.05.2022 Besmir Bakiu D 1460
31.05.2022 Fjoralba Hoda D 198700


Data Emri i Fituesit 4 shifrat e fundit të kartës fituese Shuma e transaksionit fitues
01.06.2022 Bujana Sokoli C 1,666.68
02.06.2022 Eridit Plangaj C 6,015
03.06.2022 Eda Mato D 17,921.09
04.06.2022 Sara Hoxha D 320
05.06.2022 Kozeta Denaj C 10,419.42
06.06.2022 Stela Jonuzaj C 1,185
07.06.2022 Erxhan Ruzi D 774
08.06.2022 Entela Devollaj D 5,000
09.06.2022 Denaldo Dumo D 400
10.06.2022 Genci Likoskendaj C 38,504.87
11.06.2022 Eris Alku C 538.5
12.06.2022 Greta Muca D 2,500
13.06.2022 Ulvin Veizaj C 6,948
14.06.2022 Klara Caka D 3,000
15.06.2022 Elona Koromani D 197,999.99
16.06.2022 Pavli Gjinko C 21,820.37
17.06.2022 Mirjan Bilali C 430
18.06.2022 Fran Marku D 193,700
19.06.2022 Arlind Meti C 4,140
20.06.2022 Arsen Cekaj D 1,500
21.06.2022 Stefan Liko D 198,990
22.06.2022 Rea Kraja D 15,500
23.06.2022 Aferdita Camaj D 288
24.06.2022 Vladrina Prroni D 455
25.06.2022 Cile Precetaj D 3,265.94
26.06.2022 Elona Hepaj D 925
27.06.2022 Gentian Hilaj D 194,600
28.06.2022 Enkelejda Kito D 1,198
29.06.2022 Indrit Shkupi D 192,000
30.06.2022 Sadik Ushe D 196,000


Data Emri i Fituesit 4 shifrat e fundit të kartës fituese Shuma e transaksionit fitues
01.07.2022 Renato Selita D 3180
02.07.2022 Joni Seraj D 766.26
03.07.2022 Klodiana Malluta D 1141.21
04.07.2022 Metin Pepa C 3000
05.07.2022 Endri Berhami C 4120
06.07.2022 Akil Koxhaxhiku D 4390
07.07.2022 Orjeta Kushta D 2932
08.07.2022 Nuredin Hoxha D 1500
09.07.2022 Jasmina Malaj D 1718
10.07.2022 Ada Xhelilaj C 416.3
11.07.2022 Erisa Dule D 1990
12.07.2022 Aldo Ymerllari C 910
13.07.2022 Tesi Isaj D 1173
14.07.2022 Fatma Sukaj D 1600
15.07.2022 Kreshenik Peci D 960
16.07.2022 Endrit Ruka D 940
17.07.2022 Edmond Aliaj D 755
18.07.2022 Joel Murataj C 3495
19.07.2022 Iris Gashi D 1000
20.07.2022 Eriselda Zaka C 2000
21.07.2022 Vilson Graci D 197500
22.07.2022 Shpresa Lubonja D 3570
23.07.2022 Sabina Hoxha D 194500
24.07.2022 Embi Alija D 7793.72
25.07.2022 Ramand Musaj C 500
26.07.2022 Samir Cela D 187000
27.07.2022 Erion Manoli D 195000
28.07.2022 Alba Kola D 585
29.07.2022 Valmira Rusi D 485
30.07.2022 Migena Kazani C 1380
31.07.2022 Artur Kovaci D 2263


Data Emri i Fituesit 4 shifrat e fundit të kartës fituese Shuma e transaksionit fitues
01.08.2022 Armando Pajtoni C 1599
02.08.2022 Greta Ambeli C 3042
03.08.2022 Erila Paja D 750
04.08.2022 Romina Uka D 478
05.08.2022 Egzon Zagani D 751.78
06.08.2022 Ana Hidersha D 1000
07.08.2022 Erli Veizi D 178111.4
08.08.2022 Valbona Shperdheja C 800
09.08.2022 Blerina Paraj D 898
10.08.2022 Vojsava Salianj D 2000
11.08.2022 Mikel Cuni C 4000
12.08.2022 Jeta Ahmeti D 2000
13.08.2022 Marsiha Shahinas D 823
14.08.2022 Mariu Zhuli D 809.72
15.08.2022 Gesilda Xhemali D 650
16.08.2022 Ilir Troqe C 3600
17.08.2022 Elio Suli D 803.51
18.08.2022 Silvi Ajdinaj C 960
19.08.2022 Anila Toptani D 874
20.08.2022 Flutura Madani D 765
21.08.2022 Arian Gjolaj C 620
22.08.2022 Dude Koci D 250
23.08.2022 Florinda Zeqri D 2240
24.08.2022 Lauresha Bejtaj D 199999.9
25.08.2022 Viktor Pashko D 195000
26.08.2022 Brixhilda Backa D 181000
27.08.2022 Ersila Grembi D 200000
28.08.2022 Andi Ulqini D 194600
29.08.2022 Ema Graci D 198500
30.08.2022 Ridvan Ikikardes C 199580
31.08.2022 Elian Stefa D 3124