Kosto

Kosto

Downlaod është falas.

Nuk ka asnjë tarifë për përdorimin e BKT Smart.

Çdo përdorues i BKT Smart mund të kryejë transaksione bankare lehtë dhe pa kosto.

Shënim: Për komisionet të aplikuara në BKT Smart, ju lutem referojuni Kushteve të Punës