Veçoritë dhe përfitimet

Veçoritë dhe përfitimet

Me BKT Smart çdo klient mund të gezojë komoditetin e kryerjes së transaksioneve bankare kudo.

Ti mund të aksesosh BKT Smart nga çdo telefon i cili ka një sistem operimi iOS ose Android.

Që të hysh ne BKT Smart duhet të shkarkosh instalosh dhe aktivizosh aplikacionin nën emrin BKT Smart të cilin e gjen në App Store dhe Play Store.

Aksesi në BKT Smart bëhet i mundur nëpërmjet një lidhjeje interneti, i ofruar nga çdo operator telefonik ose Wi-Fi.

BKT Smart ofron informacion mbi vendndodhjen e ATM-ve apo degës më të afërt të BKT-së pa patur nevojë të hysh në system. Ti mund të përdorësh Konvertuesin e Monedhës, Llogaritësin e Depozitave, Llogaritësin e Kredisë, të marrësh informacion të përgjitshëm mbi Kursin e Këmbimit dhe Kushtet e Punës

Ju mund të përdorni të njëjtin numër klienti dhe fjalëkalim edhe në Dega Internet.

Komisionet e aplikuara në Mobile Banking janë të njëjta me ato të Degës Internet dhe të transaksioneve të kryera në degë.

Sistemi i Software-it 4.0 është ai që suporton paketën e plotë të këtij aplikacioni. Në versionet e Software-ve më të ulta se 4.0, BKT nuk mund t'ju garajtojë një shërbim të plotë të aplikacionit