Video Udhëzues

BKT Smart Video Udhëzues

Për të thjeshtësuar më shumë eksperiencën tuaj në BKT Smart ju ftojmë të ndiqni links më poshtë me video udhëzues.

 
  1. Si të regjistrohesh në BKT Smart                                                  https://www.youtube.com/watch?v=z4F7rDpLEcY
  2. Informacion rreth llogarisë tënde nëpërmjet BKT Smart               https://www.youtube.com/watch?v=BqFpaASu40c
  3. Si të shkarkosh pasqyrën e llogarisë nëpërmjet BKT Smart         https://www.youtube.com/watch?v=xI69KU1aG0o
  4. Si të kryesh këmbime valutore  në BKT Smart                             https://www.youtube.com/watch?v=8LE9y0K7Rwc&t=1s
  5. Si të kryesh një pagesë fature nëpërmjet BKT Smart                   https://www.youtube.com/watch?v=JeIOLKIQfw8
  6. Si të kryesh një pagesë edukimi nëpërmjet BKT Smart                https://www.youtube.com/watch?v=2DfR7RGFrUo
  7. Si të kryesh një pagesë gjobe trafiku nëpërmjet BKT Smart         https://www.youtube.com/watch?v=MKP0p82saFg
  8. Si të ndash blerjen me këste në BKT Smart                                 https://www.youtube.com/watch?v=43WiB9HgIUM