Njoftime në BKT Smart

Njoftime në BKT Smart

BKT ofron tashmë shërbimin “Njoftime në BKT Smart” për të gjithë përdoruesit e aplikacionit për veprimet që kryhen sipas kategorive të mëposhtëme:

 1. Depozitime Cash
 2. Pagesa Direct Debit
 3. Transferta brenda BKT
 4. Transferta nga BKT Kosova
 5. Transferta nga Banka të tjera në Shqipëri
 6. Blerje në POS në Shqipëri
 7. Blerje në POS jashtë Shqiperisë
 8. Blerje Online
 9. Pagesë automatike e kartës së Kreditit nga të tjerë
 10. Kalimi i Pagës
 11. Terheqje Cash nga AMT-ja e BKT-s ose nga bankat e tjera, brenda dhe jashte vendit.

Ky shërbim do të ofrohet falas dhe do ti vijë në ndihmë klientëve për tu informuar në kohë reale për tipet e transaksioneve të listuara më sipër. 
Text mesazhet e dërguara do të jenë të personalizuara dhe klienti mund të përzgjedhë tipet e njoftimeve sipas preferencave të tij nëpërmjet menysë përkatese në “Dega Internet”.

Gjithashtu në “Dega Internet” ai mund të shikojë 100 njoftimet e fundit të dërguara.