Fito “Syze Virtuale”

Fito “Syze Virtuale” – rimbushje celular dhe pagesa për TV

Pjesëmarrës në llotari do të jenë klientët që do kryejnë:

 1. Rimbushje të celularit sipas operatorëve që operojnë në treg si:
  • ALBtelecom
  • Vodafone
  • Telekom Albania
 2. Pagesa të TV si:
  • DigitAlb
Pagesat duhet të kryen nëpërmjet kanaleve si më poshtë që të konsiderohen pjesë e këtij shorteu:
 1. Mobile Banking
 2. E-banking
 3. ATM

Klienti që do të shpallet fitues do të përfitojë çmimin “Syze Virtuale”.

Çdo rimbushje që kryhet nëpërmjet këtyre kanaleve do të gjenerojë një "biletë" pjesëmarrëse në llotari. Të gjitha veprimet e vlefshme do të mblidhen brenda periudhës së përcaktuar për hedhjen e llotarisë, dhe nga biletat e gjeneruara nga këto transaksione do të përzgjidhet një (1) fitues për çdo llotari, respektivisht: Prill 2019, Gusht 2019 dhe Dhjetor 2019.

Rimbushjet dhe pagesa për TV të kryera nga stafi i bankës do të përfshihen në shorte.

*Fituesit e “Syze Virtuale” do të përjashtohen nga shorteu në vazhdim nëse e kanë fituar këtë çmim më parë (gjatë vitit në të cilin kryhet llotaria promocionale).