Fito një "Celular Xiaomi"

Fito një Celular Xiaomi Redmi Note 8 Pro -për klientët e paketave:

Fito një Celular Xiaomi Redmi Note 8 Pro -për klientët e paketave:

  1. Deposit Pack
  2. Easy Pack
  3. Activ Pack
  4. Loan Pack
  5. Salary Pack

Të gjithë klientët që plotësojnë kushtin për të qenë pjesë e paketave të mësipërme, për çdo lojë të hedhur (sipas datave të përcaktuara), do kenë mundësinë e pjesëmarrjes në lojë për të përfituar çmimin e një Celular Xiaomi Redmi Note 8 Pro. Nëse një klient ka qenë pjesë e njerës prej paketave më sipër, të paktën një herë gjatë periudhës së përcaktuar për hedhjen e lojës, do ti gjenerohet vetëm një biletë pjesëmarrëse.

Nga të gjitha biletat e gjeneruara gjatë periudhës së përcaktuar për hedhjen e lojës, do të përzgjidhet një klient fitues i çmimit për 1 Celular Xiaomi Redmi Note 8 Pro respektivisht: Maj 2021, Shtator 2021 dhe Janar 2022.

* Fituesit e Celular Xiaomi Redmi Note 8 Pro do të përjashtohen nga loja në vazhdim nëse e kanë fituar këtë çmim më parë (gjatë vitit në të cilin kryhet loja promocionale).