Fituesit 2021

Fituesit muaji Mars 2021

Lista e fituesve të muajit Mars 2021 për:
Çmimi “Orë Smart” për rimbushjet ALBtelecom 1. Leonard Kryeziu
Çmimi “XIAOMI Electric Scooter” për transaksionet Depozitim Cash në ATM-të e BKT-së 2. Kristian Kurti

Fituesit muaji Prill 2021

Lista e fituesve të muajit Prill 2021 për:
Çmim për klientët Pagamarrës në BKT 1. Silvana Zhuli 
Çmimi për kryerjen e Top up dhe pagesa për TV 2. Klajvert Loshe

Fituesit muaji Maj 2021

Lista e fituesve të muajit Maj 2021 për:
Çmimi “iPhone 12” për klientët përdorues të aplikacionit BKT Smart 1. Rudian Nela
Çmimi për pagesë të Faturës Automatike utilitare mujore         2. Pier Joti
Çmimi “Celular Xiaomi Redmi Note 8 Pro” për klientët e paketave: Deposit Pack; Easy Pack; Active Pack; Loan Pack; Salary Pack 3. Altin Qosja

Fituesit muaji Korrik 2021

Lista e fituesve të muajit Korrik 2021 për:
Çmimi “Orë Smart” për rimbushjet ALBtelecom 1. Përparim Llani
Çmimi “XIAOMI Electric Scooter” për transaksionet
Depozitim Cash në ATM-të e BKT-së
2. Korina Mullai

Fituesit muaji Gusht 2021

Lista e fituesve të muajit Gusht 2021 për:
Çmim për klientët Pagamarrës në BKT 1. Judmir Koci
Çmimi për kryerjen e Top up dhe pagesa për TV 2.Klienti nuk konfirmon
publikimin e emrit në WEB
 

Fituesit muaji Shtator 2021

Lista e fituesve të muajit Shator 2021 për:
Çmimi “iPhone 12” për klientët përdorues të aplikacionit BKT Smart 1. ARDIT CANI
Çmimi për pagesë të Faturës Automatike utilitare mujore                              2. EDONA SHKRELI
Çmimi “Celular Xiaomi Redmi Note 8 Pro” për klientët e paketave:
Deposit Pack; Easy Pack; Active Pack; Loan Pack; Salary Pack
3. GARDIOLA KASO 

Fituesit muaji Nentor 2021

Lista e fituesve të muajit Nëntor 2021 për:
Çmimi “Orë Smart” për rimbushjet ALBtelecom 1. SUZANA SULANAKU
Çmimi “XIAOMI Electric Scooter” për transaksionet Depozitim Cash në ATM-të e BKT-së 2. KOSTANDINO MALAJ

Fituesit muaji Dhjetor 2021

Lista e fituesve të muajit Dhjetor 2021 për:
Çmim për klientët Pagamarrës në BKT 1. Elmira Shimi
Çmimi për kryerjen e Top up dhe pagesa për TV 2. Adelina Skenderi

Fituesit muaji Janar 2022

Lista e fituesve të muajit Janar 2022 për:
“Iphone 12” për klientët përdorues të aplikacionit BKT Smart 1. ALTIN ZHILLA
Çmimi “Kthimi i vlerës të shumës deri në 10,000 Lekë” të pagesave për Faturat Automatike mujore, për klientët individ, të hapura gjatë vitit 2021  2. ADRIANA GJIKA
Çmimi “Celular Xiaomi Redmi Note 8 Pro” për klientët e paketave: Deposit Pack; Easy Pack; Active Pack; Loan Pack; Salary Pack 3. PARID FLAGA
Çmimi “Pagesa e një siguracioni TPL” për klientë që paguajnë pagesat e sigurimeve TPL në kanalet digjitale BKT Smart ose Dega Internet 4. BLERTI CENGU
5. JONILDA HAXHIAJ