Fito një "iPhone 8"

Fito një "iPhone 8"

Regjistrohu tani në aplikacionin bankar BKT Smart ose kryej të paktën 3 transaksione gjatë 3 muajve dhe ne do tju bëjmë pjesë të shorteut për të fituar 1 iPhone 8. Transaksionet pjesë e ketij çmimi do të jenë:

  1. Hyrja e parë në BKT Smart dhe/ose
  2. 3 ose më shumë transaksione gjatë 3 muajve nëpërmjet aplikacionit të dedikuar për këtë qëllim me shumën minimale debituese 1,000 Lek/10 EUR, USD GBP, CAD, AUD, CHF.

Të gjithe klientët të cilët plotësojnë kriteret e mësipërme, listat e akumuluar do të mblidhen brenda 3 muajve (kalendarik), dhe nga biletat e gjeneruara do të përzgjidhen një (1) fitues në çdo 3 muaj respektivisht: Prill, Korrik, Tetor 2018 dhe Janar 2019.

Fituesit e Aparateve (telefon ose tablet) do të përjashtohen nga shorteu në vazhdim nëse e kanë fituar njëherë ketë çmim.