Transferta Online

Transferta Online

Transferta online - Fito 3,000 LEKE bonus në kartën e kreditit.

Ky çmim ofron bonus ne karten e kreditit për transfertat Ndërkombëtare të cilat do te kryhen nëpërmjet:

  • E-banking

Bileta fituese do të perfitojë 3,000 lekë bonus në kartën e kreditit për transfertë të ekzekutuar me sukses. Të gjitha veprimet e vlefshme do të mblidhen brenda tre muajve (kalendarik), dhe nga biletat e gjeneruara nga këto transaksione do të përzgjidhen tre (3) fitues në çdo 3 mujor respektivisht: Shkurt, Maj, Gusht, Nëntor 2018.

Transfertat e kryera nga stafi i bankës do të perfshihen në shorte.