Fituesit 2018

Fituesit muaji Janar 2018

Lista e 4 fituesve të muajit Janar 2018 për:
Çmimi - Tablet për rimbushjet ALBtelecom 1. Greta Saka
Fitues te 3,000 leke bonus ne karten e kreditit per ekzekutim te transfertave nderkombetare 2. Mehmet Oguz Tekat
3. Michael James Walker
4. Oliver Alushani
 

Fituesit muaji Shkurt 2018

Lista e 2 fituesve të muajit Shkurt 2018 për:
Çmim për klientët që janë ose bëhen pagamarrës në BKT 1. Artur Tershalla
Çmimi për kryerjen e Top up dhe pagesa për TV 2. Jetgjat Mehmetaj

Fituesit muaji Mars 2018

Lista e 2 fituesve të muajit Mars 2018 për:
Çmim për klientët perdorues te BKT Smart 1 iPhone 8 1. Hektor Kordhaku
Çmimi për kryerjen e pagesave Direkt Debit 2. Arjana Thaqi

Fituesit muaji Prill 2018

Lista e 3 fituesve të muajit Prill 2018 për:
Çmimi – Tablet për rimbushjet ALBtelecom 1. Edlir Berdufi
Fitues te 3,000 leke bonus ne karten e kreditit per ekzekutim te transfertave nderkombetare 2. Xhulian Xhafa
3. Vasil Zaho
 

Fituesit muaji Maj 2018

Lista e 2 fituesve të muajit Maj 2018 për:
Çmim për klientët që janë ose bëhen pagamarrës në BKT 1. Egentjan Kullolli
Çmimi për kryerjen e Top up dhe pagesa për TV 2. Enea Mancellari

Fituesit muaji Qershor 2018

Lista e 2 fituesve të muajit Qershor 2018 për:
Çmim për klientët perdorues te BKT Smart 1 iPhone 8 1. Gentian Sefer Allisha
Çmimi për kryerjen e pagesave Direkt Debit 2. Nelson Petrit Selmanhasko

Fituesit muaji Korrik 2018

Lista e 3 fituesve të muajit Korrik 2018 për:
Çmimi – Tablet për rimbushjet ALBtelecom 1. Alenta Dada
Fitues te 3,000 leke bonus ne karten e kreditit per ekzekutim te transfertave nderkombetare 2. Beni Muhametaj
3. Artur Lilollari

Fituesit muaji Gusht 2018

Lista e 2 fituesve të muajit Gusht 2018 për:
Çmim për klientët që janë ose bëhen pagamarrës në BKT 1. Edison Sazan Mucostepa
Çmimi për kryerjen e Top up dhe pagesa për TV 2. Enea Koco Babliku

Fituesit muaji Shtator 2018

Lista e 2 fituesve të muajit Shtator 2018 për:
Çmim për klientët perdorues te BKT Smart 1 iPhone 8 1. Myzejen Ramazan Brahollari
Çmimi për kryerjen e pagesave Automatike te Faturave 2. Gani Sulo Pipero

Fituesit muaji Tetor 2018

Lista e 2 fituesve të muajit Tetor 2018 për:
Çmimi – Tablet për rimbushjet ALBtelecom 1. Elona Mertiri
Fitues te 3,000 leke bonus ne karten e kreditit per ekzekutim te Transfertave Nderkombetare ne Dega Internet. 2. Vasil Zaho

Fituesit muaji Nentor 2018

Lista e 2 fituesve të muajit Nentor 2018 për:
Çmim për klientët që janë ose bëhen pagamarrës në BKT 1. Nexhmije Lutfi Daca
Çmimi për kryerjen e Top up dhe pagesa për TV 2. Mario Derja

Fituesit muaji Dhjetor 2018

Lista e 2 fituesve të muajit Dhjetor 2018 për:
Çmim për klientët perdorues te BKT Smart 1 iPhone 8 1. Marie Reci
Çmimi për kryerjen e pagesave Automatike te Faturave 2. Katina Nako