Fito një "TABLET"

Fito një TABLET

Ky çmim ofrohet për rimbushjet e celularit të kryera për operatorin e telefonisë ALBtelekom (Eagle Mobile) nëpërmjet nje prej kanaleve të BKT:

  1. Mobile Banking
  2. E-banking
  3. ATM

Çdo rimbushje që kryhet nëpërmjet këtyre kanaleve do të gjenerojë një "biletë" pjesëmarrëse në llotari. Të gjitha veprimet e vlefshme do të mblidhen brenda tre muajve (kalendarik), dhe nga biletat e gjeneruara nga këto transaksione do të përzgjidhet një (1) fitues ne çdo 3 mujor respektivisht: Shkurt, Maj, Gusht dhe Nëntor 2018.

Rimbushjet e kryera nga Stafi i BKT nuk perjashtohen nga shorteu.

Fituesit e Aparateve (telefon ose tablet) do të përjashtohen nga shorteu në vazhdim nëse e kanë fituar njëherë ketë çmim.