Top Up dhe Pagesa për Tv

Top up dhe pagesa për tv

Top up dhe pagesa për TV – Fito në vlerën 10 herë të shumës në llogarinë e kursimit deri në vlerën max 10,000 lekë.

Pjesëmarrës në llotari do të jenë klientet që do kryejnë:

 1. Rimbushje të celularit sipas operatorëve që operojnë në treg si:
  • ALBtelecom
  • Vodafone
  • Telekom Albania
 2. Pagesa të TV si:
  • Tring
  • Digitalb

Pagesat duhet të kryen nëpërmjet kanaleve si me poshte që të konsiderohen pjesë e këtij shorteu:

 1. Mobile Banking
 2. E-banking
 3. ATM

Klienti që do të shpallet fitues do të përfitojë vlerën 10 herë të pagesës që ka kryer (max. 10,000 lekë).

Shuma e fituar do të kreditohet në llogarinë e kursimit që klienti ka, në rast se klienti nuk ka një llogari kursimi, ai duhet të hapë një të tillë nëpërmjet degës Internet/BKT Smart ose pranë degës më të afërt.

Çdo rimbushje që kryhet nëpërmjet këtyre kanaleve do të gjenerojë një "biletë" pjesëmarrëse në llotari. Të gjitha veprimet e vlefshme do të mblidhen brenda tre muajve (kalendarik), dhe nga biletat e gjeneruara nga këto transaksione do të përzgjidhet një (1) fitues në çdo 3 mujor respektivisht: Mars, Qershor, Shtator dhe Dhjetor 2018.

Rimbushjet dhe pagesa per TV të kryera nga stafi i bankës do të perfshihen në shorte.