Çmimi SAMSUNG GALAXY BUD

Fito një “SAMSUNG GALAXY BUD”

Fito një “SAMSUNG GALAXY BUD”

Ky çmim ofrohet për kryerjen e Top up dhe pagesa për TV

Pjesë e lojës do të jenë:
 1. Rimbushje të celularit sipas operatorëve që operojnë në treg si:
  • Albtelecom
  • Vodafone
  • One Telecommunications
 1. Pagesa të TV si:
  • Digitalb
Pagesat duhet të kryen nëpërmjet kanaleve si më poshtë që të konsiderohen pjesë e kësaj loje:
 1. Mobile Banking
 2. Dega Internet
 3. ATM
Çdo rimbushje apo pagesë për TV, që kryhet nëpërmjet këtyre kanaleve do të gjenerojë një "biletë" pjesëmarrëse në lojë. Të gjitha veprimet e vlefshme do të mblidhen brenda periudhës që do të hidhet loja (sipas datave të përcaktuara), dhe nga biletat e gjeneruara nga këto transaksione do të përzgjidhet një (1) fitues për çdo lojë të hedhur, ne muajt: Mars 2023, Korrik 2023, Dhjetor 2023.

Veprimet e kryera nga stafi i BKT-së do të jenë pjesëmarrëse si të gjithë klientët e tjerë individ.

Fituesit e “SAMSUNG GALAXY BUD” do të përjashtohen nga loja në vazhdim nëse e kanë fituar këtë çmim më parë (gjatë vitit në të cilin kryhet loja promocionale)