Çmimi Samsung Galaxy Smartphone A - series

Fito një Celular Samsung Galaxy Smartphone A - series

Fito një Celular Samsung Galaxy Smartphone A - series

Për çdo transaksion të parë depozitim cash në ATM jo më pak se 1,000 LEKË/10 EUR do të gjenerohet një biletë pjesëmarrëse në lojë. Të gjitha veprimet e vlefshme do të mblidhen brenda periudhës që do të hidhet loja (sipas datave të përcaktuara), dhe nga biletat e gjeneruara nga këto transaksione do të përzgjidhen një (1) fitues për çdo lojë të hedhur.

Nga të gjitha biletat e gjeneruara gjatë periudhës së përcaktuar për hedhjen e lojës, do të përzgjidhet një klient fitues i çmimit për 1 ‘Samsung Galaxy Smartphone A – series’ respektivisht: Mars 2023, Korrik 2023 dhe Nëntor  2023.

Klienti që do të shpallet fitues do të përfitojë çmimin “Samsung Galaxy Smartphone A - series”.

Veprimet e kryera nga stafi i BKT-së do të përjashtohen nga ky çmim.

* Fituesit e ‘Samsung Galaxy Smartphone A - series do të përjashtohen nga loja në vazhdim nëse e kanë fituar këtë çmim më parë (gjatë vitit në të cilin kryhet loja promocionale).