Loja extra falas

Loja promocionale eXtra Falas

Loja promocionale eXtra Falas

Organizohet nje loje promocionale, ku çdo transaksion i kryer me anë të kartave së Kreditit Prima MasterCard, Prima Visa, Debit MasterCard,Visa Electron dhe Maestro të BKT-së është një “biletë” pjesëmarrjeje.

Çdo transaksion i vlefshëm gjeneron një numër i cili vlen si një numër bilete për lojën promocionale. Pra një kartëmbajtës mund të ketë aq shanse sa transaksione kryen me kartë. Të gjitha transksionet e vlefshme të çdo muaji grumbullohen në bazë kalendarike dhe me biletat e gjeneruara nga këto transaksione përzgjidhen 10 fituesit për çdo muaj.
 

Transaksionet e vlefshme për pjesëmarrje në lojën promocionale duhet të përmbushin kriteret e mëposhtme:

 • Çdo kartë duhet të kryejë 1 ose më shumë transaksione të vlefshme në muaj që të jetë pjesëmarrëse në lojen promocionale.
 • Data e kryerjes së transaksionit duhet të jetë brenda afatit të paracaktuar të zhvillimit të lojës.
 • Të vlefshme konsiderohen blerjet me kartat Prima dhe BanKomaT në te gjithe POS fizik dhe online dhe tërheqjet Cash vetem me kartat Prima në çdo ATM.
 • Vlera maksimale e një transaksioni që të jetë pjesëmarrës në lojën promocionale nuk ka, por maksimumi i vlerës që kartëmbajtësit mund t’i kthehet mbrashpt si kreditim është 200,000 Lekë. Në rast se transaksioni ka vlerë më të madhe se 200,000 Lekë, ai është pjesëmarrës në lojën promocionale, por nëse shpallet fitues merr maksimalisht 200,000 Lekë kreditim në kartë/llogari për atë transaksion. Vlera minimale për transaksion është 250 Lekë.
 • Nëse një individ zotëron më shumë se një kartë të BKT-së, ai mund të jetë pjesëmarrës në lojë me të gjitha kartat që zotëron, mjafton që transaksionet e kryera me to të përmbushin kriteret.
 • Kartat shtesë do të jenë pjesëmarrëse në lojë së bashku me kartat kryesore. Nëse përzgjidhet fitues transaksioni i bërë me kartë shtesë, çmimi do t’i takojë kartëmbajtësit kryesor, i cili është edhe përgjegjës për gjithë detyrimet e kartës shtesë.
 • Veprimet e kryera nga stafi i BKT-së do të jenë pjesëmarrëse si të gjithë klientët e tjerë individ.
*Çdo muaj funksionon vetëm me transaksionet e kryera brenda atij muaji. Transaksionet nuk akumulohen në muajt e tjerë dhe ato zerohen në fund të tij. Pra kushtet vlejnë për çdo muaj veç e veç dhe numri i transaksioneve rinovohet në fillim të çdo muaji të ri.
 

Pjesëmarrësit do të jenë:

 • Të gjitha Kartat e Kreditit MasterCard Standard, MasterCard Gold, Visa Classic, Visa Gold, Debit MasterCard, VISA Electron dhe Maestro, të lëshuara nga BKT.
 • Nëse një person zotëron më shumë se një kartë të BKT-së, ai mund të jetë pjesëmarrës në lojë me të gjitha kartat që zotëron, mjafton që transaksionet e kryera me to të përmbushin kriteret.
 • Pjesëmarrëse në lojë do të jenë si kartat kryesore, ashtu edhe kartat shtesë, por në rastet kur përzgjidhet fitues transaksioni i bërë me kartë shtesë, çmimi do t’i takojë kartëmbajtësit kryesor, i cili është edhe përgjegjës për gjithë detyrimet e kartës shtesë.
 • Kartat që i përkasin stafit të BKT do të jenë pjesëmarrëse në lojë si të gjitha kartat e tjera.

Fituesit:Data Emri i Fituesit 4 shifrat e fundit të kartës fituese Shuma e transaksionit fitues
1 Kristal Karasani 3038 1080.88
2 Gerta Kazazi 6730 1100
3 Elsa Sadiku 5555 2177
4 Ardiana Hida 4085 177,000
5 Elona Stafa 1221 5160
6 Xhuljo Bushi 1457 195,360
7 Ardit Rama 8102 5,468.58
8 MEGI MUHO 3307 197,400
9 Kristi Kucani 1780 200,000
10 Gjovalin Marku 9361 200,000


Data Emri i Fituesit 4 shifrat e fundit të kartës fituese Shuma e transaksionit fitues
1 Daniela Kortoci 6259 3,590
2 Xhuljeta Kucani 6661 200,000
3 Anton Jaku 2876 200,000
4 Ensuela Pepa 6976 3,900
5 Ijoni Muho 1611 199,000
6 Enxhi Alikaj 9203 1213
7 Aleksander Dhiamandi 5155 198,000
8 Vangjush Stavro 3841 1132.04
9 Erlis Myrtaj  7904 194,500
10 Lulezim Shehu 8223 147,970


Data Emri i Fituesit 4 shifrat e fundit të kartës fituese Shuma e transaksionit fitues
1 Ambra Xhebrahimi 6147 2,980
2 Aishe Kalaj 6996 198,600
3 Eraldo Myftari 1900 3098.25
4 Ana Zani 9872 193,000
5 Elio Tiko 3887 360
6 Klaudja Hajdari 3327 200,000
7 Anila Barkaci 992 4,900
8 Vladimir Grori 2699 175,000
9 Erart Karkini 4354 717
10 Majlinda Angjeli 6531 200,000


Data Emri i Fituesit 4 shifrat e fundit të kartës fituese Shuma e transaksionit fitues
1 Redion Shuraja 946 185,967.25
2 Jeta Skenderaga 7338 3700
3 Andi Ulqini 6661 194,900
4 Eno Vezuli 7223 1993
5 Daklin Beita 2436 200,000
6 Qamil Dardha 7934 196,000
7 Alban Bathorja 4078 2235
8 Franko Shyti 745 195,000
9 Gerti Leskoviku 4268 1005
10 Gulian Hysa 8646 200,000


Data Emri i Fituesit 4 shifrat e fundit të kartës fituese Shuma e transaksionit fitues
1 Valentina Ujkaj 6378 199,000
2 Ylli Hyseni 9842 2,915.14
3 Ergert Azizaj 2043 198,750
4 Lulzim Kalaja 8838 193,700
5 Elma Godai 4890 200,000
6 Rashel Demko 936 5,044.90
7 Eno Shehu 9893 200,000
8 Suela Qorri 2294 188,500
9 Valentin Janku 9915 199,900
10 Enral Malaj 4557 6,250


Data Emri i Fituesit 4 shifrat e fundit të kartës fituese Shuma e transaksionit fitues
1 Adelina Selmanaj 2530 195,000
2 Sadik Ushe 2048 198,640
3 Jurgent Xhokola 4487 3,801.66
4 Donald Manolli 6334 194,250
5 Jonel Lasku 5352 198,000
6 Klaudja Myrtezaj 7454 199,900
7 Bleona Pirra 1353 191,610
8 Laura Kurqi 8809 200,000
9 Elkana Dauti 3764 193,410
10 Andi Cungu 5585 800


Data Emri i Fituesit 4 shifrat e fundit të kartës fituese Shuma e transaksionit fitues
1 Niko Kuri 4836 1,750
2 Ildi Usha 8312 194,250
3 Aleks Dinellari 3050 194,600
4 Erma Graci 6057 198,500
5 Eno Vezuli 7223 3,930
6 Rubin Zani 2667 200,000
7 Leonard Lushaj 9771 3,980
8 Dion Mitra 6655 200,000
9 Balion Xhemo 6371 4,005
10 Fjordaliza Bibaj 7292 200,000