FITUESIT 2023

Fituesit muaji Mars 2023

Lista e fituesve të muajit Mars 2023 për:
Çmimi “iPhone 13” për klientët përdorues të aplikacionit BKT Smart 1. MEHMET AKPINAR
Çmimi “Samsung Galaxy Smartphone A - series” -
 për transaksionin e parë depozitim cash në ATM-të e BKT
2. BUJAR GJOCI
Çmimi “Pagesa e një siguracioni TPL 3. ERNEST GOXHI
Çmimi “Kufje Samsung Galaxy Bud 4. ARTAN KARCINI

Fituesit muaji Prill 2023

Lista e fituesve të muajit Prill 2023 për:
Çmim për klientët që janë ose bëhen pagamarrës në BKT 1. ERVIN KALAJA
Çmimi “Samsung Galaxy Tablet A - Series” për pagesat e kryera ndaj doganës, drejtorisë së përgjithshme të tatimeve, taksave të bashkisë Tiranë, edukimi dhe pagesa ndaj thesarit përmes kanaleve online. 2. ERION MUKA
Çmimi “Kthimi i vlerës të shumës së paguar për sigurimin në udhëtim” për klientët individë që kanë kryer një pagesë sigurimi në udhëtim në kanalet digjitale 3. NEVILA MALO

Fituesit muaji Maj 2023

Lista e fituesve të muajit Maj 2023 për:
Çmimi “Kthimi i vlerës të shumës deri në 10,000 Lekë” të pagesave për Faturat Automatike mujore, për klientet individ,të hapura gjatë vitit 2023 1. JAKUP ZEBI
Çmimi (I) “Super loan cash back” (me një kosto të vlerësuar 15,000 Lekë) për klientët e kredisë që marrin për herë të parë një kredi personale pa kolateral në BKT 2. ALTIN VRAJA
Çmimi (II) “Super loan cash back” (me një kosto të vlerësuar 10,000 Lekë) për klientët e kredisë që marrin për herë të parë një kredi personale pa kolateral në BKT 3. JONIDA SHYTI

Fituesit muaji Korrik 2023

Lista e fituesve të muajit Korrik 2023 për:
Çmimi “iPhone 13” për klientët përdorues të aplikacionit BKT Smart 1. MURAT KIYAN
Çmimi “Samsung Galaxy Smartphone A - series” –
për transaksionin e parë depozitim cash në ATM-të e BKT
2. ENVI ZAJMI
Çmimi “Pagesa e një siguracioni TPL 3. ERJON RAMA
Çmimi “Kufje Samsung Galaxy Bud 4. KETI ZOTJA

Fituesit muaji Gusht 2023

Lista e fituesve të muajit Gusht 2023 për:
Çmim për klientët që janë ose bëhen pagamarrës në BKT 1. ANONIM
Çmimi “Samsung Galaxy Tablet A - Series” për pagesat e kryera ndaj doganës, drejtorisë së përgjithshme të tatimeve, taksave të bashkisë Tiranë, edukimi dhe pagesa ndaj thesarit përmes kanaleve online. 2. NURIJE SHEHU
Çmimi “Kthimi i vlerës të shumës së paguar për sigurimin në udhëtim” për klientët individë që kanë kryer një pagesë sigurimi në udhëtim në kanalet digjitale 3. BLANKA CARA

Fituesit muaji Shtator 2023

Lista e fituesve të muajit Shtator 2023 për:
Çmimi “Kthimi i vlerës të shumës deri në 10,000 Lekë” të pagesave për Faturat Automatike mujore, për klientet individ,të hapura gjatë vitit 2023 1. IZABELA MALAJ
Çmimi (I) “Super loan cash back” (me një kosto të vlerësuar 15,000 Lekë) për klientët e kredisë që marrin për herë të parë një kredi personale pa kolateral në BKT 2. MERITA TODHE
Çmimi (II) “Super loan cash back” (me një kosto të vlerësuar 10,000 Lekë) për klientët e kredisë që marrin për herë të parë një kredi personale pa kolateral në BKT 3. IZABELA MALAJ

Fituesit muaji Nëntor 2023

Lista e fituesve të muajit Nëntor 2023 për:
Çmimi “iPhone 13” për klientët përdorues të aplikacionit BKT Smart 1. MERJOLA RAPO
Çmimi “Samsung Galaxy Smartphone A - series” –
për transaksionin e parë depozitim cash në ATM-të e BKT
2. PETRIT DEMIRI
Çmimi “Pagesa e një siguracioni TPL 3. IVO SHKODRA

Fituesit muaji Dhjetor 2023

Lista e fituesve të muajit Dhjetor 2023 për:
Çmim për klientët që janë ose bëhen pagamarrës në BKT 1. MIHAL PUKA
Çmimi “Samsung Galaxy Tablet A - Series” për pagesat e kryera ndaj doganës, drejtorisë së përgjithshme të tatimeve, taksave të bashkisë Tiranë, edukimi dhe pagesa ndaj thesarit përmes kanaleve online. 2. ANILA TAHMAZI
Çmimi “Kufje Samsung Galaxy Bud 3. ANONIM